Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương (khóa XV)

Ngày 3-12, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương (khóa XV) đã chính thức khai mạc. 
Hội nghị tập trung thảo luận và quyết định một số nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2012; dự thảo chương trình làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thảo luận về báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); về công tác nhân sự UBND tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến phát biểu khai mạc Hội nghị.         
Các đồng chí: Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia nhiều ý kiến và đi thẳng vào các vấn đề để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đạt kết quả cao nhất.

Theo các báo cáo tại hội nghị, năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cấp chính quyền, cùng tinh thần phấn đấu cao của các doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta tiếp tục giành được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 5,3% so với năm 2011. Giá trị xuất khẩu ước đạt 1 tỷ 663 triệu USD, tăng 9,4% so với năm 2011. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao có những tiến bộ mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, có 8 trong tổng số 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu không đạt kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt thấp; thu hút vốn đầu tư giảm, một số dự án chậm triển khai, tăng trưởng tín dụng thấp; việc quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, xây dựng cấp phép đầu tư... còn nhiều hạn chế.

Năm 2012, các cấp ủy đảng đã tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục phát huy, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong nửa buổi sáng và buổi chiều 3 - 12, hội nghị chia tổ thảo luận. Các đại biểu đề nghị, trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 cần chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tạo đột phá thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều đại biểu cho rằng, cần quan tâm hơn nữa đến phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo vùng sản xuất tập trung; có cơ chế, chính sách hỗ trợ việc dồn ô, đổi thửa. Cần đánh giá làm rõ những nguyên nhân, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, địa phương. Trong giải quyết các điểm nóng, cần đánh giá rút ra những bài học để xử lý kiên quyết, triệt để hơn. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 là hết sức nặng nề, do đó cần có những giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp nhằm chống thất thu thuế. Trong phân bổ ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản cần quan tâm đến trả nợ công trình đã hoàn thành, nhưng cũng cần bố trí vốn cho công trình khởi công mới, qua đó tháo gỡ khó khăn cho một số ngành sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Cần quan tâm, tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đối với những tuyến đường giao thông của tỉnh đầu tư cần xem xét vấn đề sử dụng xi-măng để làm đường. Quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong giải quyết các điểm nóng, khiếu kiện kéo dài. Cần quan tâm công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là ở khu vực nông thôn...

Ngày 4-12, hội nghị tiếp tục làm việc.
Theo Báo Hải Dương

Liên kết website
Lượt truy cập
1779456
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy