Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Thông báo số điện thoại đường dây nóng về an toàn thực phẩm

Để tiếp nhận ý kiến, thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoạt động không đúng theo quy định, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Nhằm giúp cho cơ quan chức năng cũng như người dân nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác để ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh xin thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ mail như sau: 

- SĐT đường dây nóng: 0983.269.015 (thời gian trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ và ngày nghỉ)

- Địa chỉ mail: chicucatvstphaiduong@gmail.com

- Cơ quan tiếp nhận đường dây nóng: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương.

- Người phụ trách đường dây nóng: Bác sỹ Đinh Quang Tuấn- Trưởng phòng thông tin truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm.

Nguồn: Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương.

Liên kết website
Lượt truy cập
1741503
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy