Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VBQPPL 2014 - 2018

​Ngày 28/2/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh kỳ 2014 - 2018. CONG BO HE THONG HOA VBQPPL.pdf

Liên kết website
Lượt truy cập
1741481
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy