Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 13/5 ĐẾN NGÀY 17/5/2019

Thứ, ngày

Đ/c Vũ Hồng Khiêm

Giám đốc

Đ/c Bùi Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Đ/c Ngô Thị Thanh Hòa

Phó Giám đốc

Đ/c Bùi Quốc Trình

Phó Giám đốc

Thứ 2

(Ngày 13/5/2019)

Sáng- 9h30': Dự họp UBND tỉnh  Làm việc tại cơ quan- Đi công tác tại Quảng TrịLàm việc tại cơ quan
Chiều- Đi công tác tại Quảng TrịLàm việc tại cơ quan- Đi công tác tại Quảng TrịLàm việc tại cơ quan

Thứ 3

(Ngày 14/5/2019)

Sáng- Đi công tác tại Quảng TrịLàm việc tại cơ quan- Đi công tác tại Quảng Trị- 8h00': Dự họp tại Tỉnh ủy
Chiều- Đi công tác tại Quảng TrịLàm việc tại cơ quan- Đi công tác tại Quảng TrịLàm việc tại cơ quan

Thứ 4

(Ngày 15/5/2019)

Sáng- Dự tiếp công dân tại trụ sở cơ quanLàm việc tại cơ quan

- Dự chương trình giám sát của HĐND tỉnh về giảm nghèo tại TP Chí Linh

Làm việc tại cơ quan
Chiều

- 14h00': Dự hội nghị quy hoạch cán bộ tại cơ quan

- 14h00': Dự hội nghị quy hoạch cán bộ tại cơ quan- 14h00': Dự hội nghị quy hoạch cán bộ tại cơ quan- 14h00': Dự hội nghị quy hoạch cán bộ tại cơ quan

Thứ 5

(Ngày 16/5/2019)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
ChiềuLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan- 14h00': Dự họp tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thứ 6

(Ngày 17/5/2019)

Sáng

- 8h00: Dự họp Lãnh đạo sở

 

- 8h00: Dự họp Lãnh đạo sở

 

- 8h00: Dự họp Lãnh đạo sở

 

- 8h00: Dự họp Lãnh đạo sở

 

Chiều

- 14h00: GĐ dự làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác dân vận chính quyền tại trụ sở Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan

Thứ 7

(Ngày 18/5/2019)

Sáng     
Liên kết website
Lượt truy cập
1741497
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy