Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2007 - 2012

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng bào và chiến sĩ tỉnh Hải Dương đã có những hy sinh và cống hiến to lớn, đã cùng cả nước làm nên những chiến thắng vẻ vang trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trên 30 vạn thanh niên Hải Dương đã hăng hái tòng quân cứu nước; 38.941 chiến sỹ đã hy sinh anh dũng trên khắp các chiến trường; có 21.099 thương binh và 8.968 bệnh binh là những chiến sĩ đã bỏ lại một phần xương máu của mình trên chiến trường, vĩnh viễn mang thương tật, bệnh tật suốt đời. Có 1.696 bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”; 32 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 850 cán bộ hoạt động trước các mạng và cán bộ Tiền Khởi nghĩa; 6.113 Thanh niên xung phong; 3.525 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 6.272 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc da cam dioxin; có trên 49.000 quân nhân tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ; có hàng chục vạn người được tặng thưởng huân chương, huy chương và bằng có công với nước; có 12/12 huyện, thị xã, thành phố và 64 xã, phường, thị trấn được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, liên tục trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng. Kết quả như sau:

1. Công tác tuyên truyền chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thời gian qua tỉnh Hải Dương luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng đến các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác người có công các cấp; các vướng mắc về thủ tục chế độ, chính sách được giải đáp từ cơ sở.

Việc làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng đã thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, củng cố niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cơ sở vững chắc ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng đối với thế hệ trẻ, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, bù đắp một phần những hy sinh, mất mát của gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

2. Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng

          Từ quy định tại Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các địa phương triển khai tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đến các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là người có công và thân nhân của người có công trên địa bàn tỉnh. Kết quả như sau: từ năm 2007 đến 6/2012 đã có 160 trường hợp được công nhận liệt sĩ; 641 người được xác nhận thương binh; 3.182 người được hưởng trợ cấp người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học; 264 người được xác nhận là cán bộ hoạt động trước cách mạng và cán bộ Tiền Khởi nghĩa; 19 mẹ được phong tặng “Mẹ Việt Nam anh hùng”; 454 thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp nâng tổng số thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp là 6.113 người trong đó có 179 người được hưởng trợ cấp hàng tháng. Hàng năm, xét trợ cấp ưu đãi cho trên 10 nghìn lượt học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp ưu đãi với số tiền trên 25 tỷ đồng; thực hiện chế độ điều dưỡng cho trên 11.000 lượt người; 100% người có công được cấp và hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện trợ cấp cho trên 49.000 người, trong đó có 561 người hưởng trợ cấp hàng tháng.

          Hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc; chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Hàng năm vào các dịp 27/7; Tết nguyên đán, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đều chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh với kinh phí mỗi năm trên 40 tỷ đồng.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân đã giúp người có công và gia đình người có công yên tâm, phấn khởi tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần to lớn vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, ổn định xã hội.

3. Công tác mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

Hiện nay toàn tỉnh Hải Dương có 258 nghĩa trang liệt sĩ và 5 nhà bia ghi tên liệt sĩ với 31.836 mộ liệt sĩ, trong đó có 10.226 mộ có hài cốt. Trong 05 năm qua, toàn tỉnh đã đóng góp công sức xây dựng mới 05 đền, đài liệt sĩ, đạt 12/12 huyện, thị xã, thành phố có đền, đài liệt sĩ; xây dựng và sửa chữa 78 nghĩa trang cấp xã; sửa chữa nâng cấp 1.200 mộ liệt sĩ. Nhân dịp 65 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Lãnh đạo 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên đã thống nhất chỉ đạo thực hiện việc xây mới, nâng cấp, sửa chữa các nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Hải Hưng tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn tại tỉnh Quảng Trị. Công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ được chú trọng. Thời gian qua đã tiếp nhận 39 hài cốt liệt sĩ là con em Hải Dương đã hy sinh tại chiến trường Lào, Campuchia đưa về an táng tại nghĩa trang quê hương. Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng, chu đáo góp phần động viên, sẻ chia tình cảm với thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Để tôn vinh các Mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần, Hải Dương là tỉnh đầu tiên thực hiện việc khắc bia theo mẫu thống nhất, làm lễ gắn lên các phần mộ trong các dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hàng năm.

Cùng với các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn" từ năm 2009 đến nay, hàng năm tỉnh đều chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức Lễ dâng hương Thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ tại các Đền, Đài tưởng niệm, các Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp nghĩa trang “công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ”.

4. Tổ chức phát động và thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng

Hàng năm Nhà nước bố trí một khoản ngân sách không nhỏ để thực hiện chính sách ưu đãi người có công, tuy nhiên so với nhu cầu và thực tế cuộc sống của người có công đòi hỏi sự chung tay chia sẻ của toàn xã hội để người có công có cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đặt công tác “đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân. Đặc biệt, từ khi có Pháp lệnh danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng và Pháp lệnh Người có công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng ở Hải Dương đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Phong trào “toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng“ được phát động đã động viên được mọi nguồn lực, trước hết là các nguồn lực tại chỗ để giúp đỡ những người có công với cách mạng. Đây là phong trào có quy mô lớn, trên diện rộng, có sức thu hút và lay động lòng người, đem lại những kết quả hết sức to lớn, thiết thực. Thụ hưởng kết quả của phong trào này, nhiều thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã được giúp đỡ kịp thời, giải quyết được nhiều nhu cầu bức thiết về nhà ở, việc làm, học tập, chăm sóc sức khoẻ và các nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần hàng ngày khác.

Các phong trào thi đua yêu nước khác hướng tới mục tiêu chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã được tổ chức thành công, điển hình như phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng ... Các phong trào này được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể như sau:

a) Phong trào xây nhà tình nghĩa và vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng của tỉnh đã được khơi dậy và ngày càng phát triển mạnh, cuốn hút mọi cấp, mọi ngành, mọi đơn vị tham gia. Hải Dương đã từng bước thực hiện xã hội hoá công tác người có công, đã thực hiện ngói hoá nhà ở các gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh có khó khăn về nhà ở từ rất sớm. Hải Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước xoá xong nhà tranh tre cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Kế thừa thành tích trên, trong những năm qua, các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh có nhiều đóng góp, ủng hộ để hỗ trợ làm mới và sửa chữa hàng trăm nhà tình nghĩa.

Việc xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” là việc làm thiết thực đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả  từ 2007 đến 2012 toàn tỉnh đã huy động được 6,8 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Bình quân mỗi năm quỹ Đền ơn đáp nghĩa thu được gần 1,7 tỷ đồng không kể tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, tiêu biểu cho công tác xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa là Công ty TNHH MTV Xi măng ViCem Hoàng Thạch, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty CP Lilama 69-3, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, Công ty dịch vụ thương mại Nam Cường... Nguồn quỹ này đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ các gia đình chính sách gặp khó khăn và tu sửa, nâng cấp, xây mới nhà ở cho các gia đình chính sách.

b) Phong trào chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cha mẹ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi

Cuộc vận động “phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng”; phong trào“nhận đỡ đầu con liệt sĩ”; phong trào“áo lụa tặng bà”.... nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. 100%  Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn tỉnh nhận phụng dưỡng; 598 thương binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, 54 bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc, giúp đỡ, thăm hỏi của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các đơn vị làm công tác xã hội; tất cả các con liệt sĩ, con thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn đều được các đoàn thể chăm sóc, giúp đỡ.

Đóng góp vào kết quả đáng tự hào trên, trước tiên phải kể đến tập thể cán bộ và nhân viên công ty Cổ phần LiLama 69-3, Công ty TNHH MTV Vicem xi măng Hoàng Thạch, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương, Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hải Dương, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương … Không chỉ tích cực tham gia đóng góp cho hoạt động xã hội, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, nhận chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, vào các dịp Lễ, Tết, 27/7 hàng năm, các đơn vị còn tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng chính sách, con em thương, bệnh binh, các cựu quân nhân trong kháng chiến … Những việc làm trên đã tô đậm thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, giúp cho các gia đình chính sách ổn định về đời sống vật chất, tinh thần, yên tâm trong cuộc sống.

c) Phong trào xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ

Cùng với các chính sách ưu đãi của Nhà nước, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và Người có công không ngừng được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Công tác đền ơn đáp nghĩa đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội. Phong trào được các cấp uỷ đảng, chính quyền chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức với nhiều hình thức phong phú, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra cơ sở vững chắc để thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm, tất cả các xã, phường, thị trấn đều tổ chức gặp mặt thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, nhiều địa phương tổ chức gặp mặt con liệt sĩ, con thương binh học tập lao động sản xuất giỏi, gặp mặt gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu... đã động viên được các gia đình chính sách và phát huy truyền thống cách mạng trong nhân dân.

Toàn tỉnh có 265/265 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ; có 46 xã, phường, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 10 huyện, thành phố được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động; 300 đơn vị, xã, phường, thị trấn được Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen; nhiều thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương lao động về thành tích trong lao động sản xuất và các danh hiệu cao quý khác.

Xã Tân Việt, huyện Thanh Hà được đánh giá là xã tiêu biểu nhất làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ. Xã có hơn 9.720 nhân khẩu với 2.570 hộ gia đình, chủ yếu sống nhờ nghề nông, có tới 195 liệt sĩ, 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đảng bộ và nhân dân địa phương đã không ngừng phấn đấu để trở thành xã có trình độ phát triển kinh tế cao của huyện, đồng thời trở thành đơn vị dẫn đầu trong phong trào xóa nhà tranh tre cho gia đình chính sách. Hàng năm, xã đều tu bổ nghĩa trang, sửa chữa, nâng cấp nhà cho các gia đình thương, bệnh binh và gia đình chính sách. Cán bộ và nhân dân trong xã đã tặng hơn 30 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 30 triệu đồng. Ngoài ra còn có xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang; xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng; xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ cùng với thị xã Chí Linh và thành phố Hải Dương đều là những đơn vị lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng được trân trọng và tuyên dương.

5. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các gia đình chính sách

Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên làm chủ đời sống trong mọi tình huống khắc phục khó khăn, vượt lên trên di chứng chiến tranh, phát huy sức mạnh tinh thần quả cảm, tạo lập cuộc sống an bình, hoà nhập cộng đồng.

Phát huy truyền thống anh hùng trong lao động và học tập, vượt lên trên những khó khăn, thương tật, bệnh tật trong cuộc sống và trở thành tấm gương thương binh tiêu biểu như: Ông Hoàng Phi Thường, thương binh 1/4 ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, ông Vũ Văn Xuyên xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, ông Nguyễn Văn Sách thương binh 4/4, huyện Kinh Môn; ông Nguyễn Lấp, thương binh 4/4 ở phường Chí Minh, thị xã Chí Linh… Những thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ nêu trên đã trở thành những “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu”, là những tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương

Liên kết website
Lượt truy cập
1544658
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy