Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN TTHC

THÔNG  BÁO

V/v tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh


          Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019, các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương.

          Nay chuyển đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ: Thư viện tỉnh Hải Dương, Đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)./.

Liên kết website
Lượt truy cập
1741466
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy