Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN NGÀY 16/11/2018
Thứ, ngày

Đ/c Vũ Hồng Khiêm

Giám đốc

Đ/c Bùi Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Đ/c Ngô Thị Thanh Hòa

Phó Giám đốc

Đ/c Bùi Quốc Trình

Phó Giám đốc

Thứ 2

(Ngày 12/11/2018)

Sáng

- Làm việc tại Tòa án ND tối cao

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại Tòa án ND tối cao

Làm việc tại cơ quan
Chiều

- Làm việc tại Tòa án ND tối cao

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại Tòa án ND tối cao

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(Ngày 13/11/2018)

SángLàm việc tại cơ quan

- 8h00': Thảo luận chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 (tại Sở KH và ĐT)

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan
Chiều- 14h00': Dự họp Đề án hỗ trợ NCC với CM về nhà ở (Phòng họp T5 – UBND tỉnh)Làm việc tại cơ quan

- 14h00': Dự họp Đề án hỗ trợ NCC với CM về nhà ở (Phòng họp T5 – UBND tỉnh)

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(Ngày 14/11/2018)

Sáng

- 8h00': Hội nghị sơ kết 2 năm chi trả trợ cấp xã hội qua Bưu điện (KS Âu Cơ).

- 8h00': Hội nghị sơ kết 2 năm chi trả trợ cấp xã hội qua Bưu điện (KS Âu Cơ).

- 8h00': Hội nghị sơ kết 2 năm chi trả trợ cấp xã hội qua Bưu điện (KS Âu Cơ).

- 8h00': Hội nghị sơ kết 2 năm chi trả trợ cấp xã hội qua Bưu điện (KS Âu Cơ).

Chiều

- 14h00': Dự họp rút kinh nghiệm, kiểm điểm liên quan đến Kết luận thanh tra thực hiện chính sách trợ giúp xã hội

Làm việc tại cơ quan

- 14h00': Dự họp rút kinh nghiệm, kiểm điểm liên quan đến Kết luận thanh tra thực hiện chính sách trợ giúp xã hội

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(Ngày 15/11/2018)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(Ngày 16/11/2018)

Sáng

- 8h00': Họp giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h00': Họp giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h00': Họp giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h00': Họp giao ban Lãnh đạo Sở

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

(Ngày 16/11/2018

Sáng    
Chiều    

Liên kết website
Lượt truy cập
1687018
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy