Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 29/10 ĐẾN NGÀY 03/11/2018
Thứ, ngày

Đ/c Vũ Hồng Khiêm

Giám đốc

Đ/c Bùi Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Đ/c Ngô Thị Thanh Hòa

Phó Giám đốc

Đ/c Bùi Quốc Trình

Phó Giám đốc

Thứ 2

(Ngày 29/10/2018)

SángDự họp HĐND tỉnhDự họp HĐND tỉnh

Kiểm tra tại NH CSXH thị xã Chí Linh

Làm việc tại cơ quan
Chiều

Dự họp HĐND tỉnh

Dự họp HĐND tỉnhLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan

Thứ 3

(Ngày 30/10/2018)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại Cẩm GiàngLàm việc tại cơ quan
Chiều

- 14h00': Họp với Bưu điện tỉnh

Làm việc tại cơ quan- 14h00': Họp với Bưu điện tỉnh- 13h30': Làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy

Thứ 4

(Ngày 31/10/2018)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan

Thứ 5

(Ngày 01/11/2018)

Sáng- 8h00': Thảo luận, thống nhất KH ngân sách và KH biên chế 2019 các đơn vị trực thuộc (Tại Phòng họp tầng 4)Làm việc tại cơ quan- 8h00': Thảo luận, thống nhất KH ngân sách và KH biên chế 2019 các đơn vị trực thuộc (Tại Phòng họp tầng 4)Làm việc tại cơ quan
Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan

Thứ 6

(Ngày 02/11/2018)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
ChiềuLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Liên kết website
Lượt truy cập
1687017
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy