Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 06/8 đến 10/8/2018
Thứ, ngày

Đ/c Vũ Hồng Khiêm

Giám đốc

Đ/c Bùi Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Đ/c Ngô Thị Thanh Hòa

Phó Giám đốc

Đ/c Bùi Quốc Trình

Phó Giám đốc

Thứ 2

(Ngày 06/8/2018)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự họp BCĐ hoạt động hè

- 7h30: Dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ tại UBND tỉnh
Chiều

-14h00: Họp BCĐ CTMTQG về xét công nhận 4 xã thuộc huyện Cẩm Giàng đạt tiêu chuẩn NTM

- Từ 15h00: Làm việc với Phòng LĐTL-BHXH

- Từ 16h00: Làm việc với Phòng Dạy nghề

- Từ 15h00: Làm việc với Phòng LĐTL-BHXH

- Từ 16h00: Làm việc với Phòng Dạy nghề

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan

Thứ 3

(Ngày 07/8/2018)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị tại Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Từ 13h30: Làm việc với Thanh tra

- Từ 15h30: Làm việc với Phòng Bảo vệ CSTE&BĐG

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

- Từ 15h30: Làm việc với Phòng Bảo vệ CSTE&BĐG

Thứ 4

(Ngày 08/8/2018)

Sáng

- 8h00': Nghe Tổ công tác báo cáo về việc tình hình sáp nhập TTDN vào TTDVVL

- 8h00': Nghe Tổ công tác báo cáo về việc tình hình sáp nhập TTDN vào TTDVVL

Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan
Chiều

- Từ 13h30: Làm việc với Phòng KHTC

- Từ 15h30: Làm việc với Văn phòng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(Ngày 09/8/2018)

Sáng

- Từ 7h30: Làm việc với Phòng Việc làm ATLĐ

- Từ 9h00: Làm việc với Phòng Bảo trợ xã hội

- Từ 7h30: Làm việc với Phòng Việc làm ATLĐ

- Từ 9h00: Làm việc với Phòng Bảo trợ xã hội

Dự HN tập huấn thí điểm sử dụng TL truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới (Bộ LĐTBXH tổ chức – Tại TP Hạ Long)

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 14h00': Làm việc với Đoàn Ktra của CĐVC tỉnh

Thứ 6

(Ngày 10/8/2018)

Sáng

Họp Lãnh đạo Sở

 

Họp Lãnh đạo SởHọp Lãnh đạo SởDự HN tập huấn thí điểm sử dụng TL truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới (Bộ LĐTBXH tổ chức – Tại TP Hạ Long)
Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1701112
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy