Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018

Thời gian

Đ/c Vũ Doãn Quang

Giám đốc

Đ/c Bùi Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Đ/c Ngô Thị Thanh Hòa

Phó Giám đốc

Thứ 2

(Ngày 04/6/2018)

SángLàm việc tại cơ quan.Làm việc tại cơ quan.Làm việc tại cơ quan.
Chiều

- Họp lãnh đạo Sở;

- Làm việc với Sở Nội vụ

- Họp lãnh đạo Sở;

- Làm việc với Sở Nội vụ

- Họp lãnh đạo Sở;

- Làm việc với Sở Nội vụ

Thứ 3

(Ngày 05/6/2018)

SángLàm việc tại cơ quan.Dự họp về Nghị quyết Trung ương 7Dự họp tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
ChiềuLàm việc tại cơ quan.Làm việc tại cơ quan.Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

(Ngày 06/6/2018)

Sáng Dự họp giải quyết chế độ đối với Thanh niên xung phongDự làm việc với Đoàn công tác Philippin tại UBND tỉnhDự họp giải quyết chế độ đối với Thanh niên xung phong
ChiềuLàm việc tại cơ quan.Làm việc tại cơ quan.Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

(Ngày 07/6/2018)

SángLàm việc tại cơ quan.Làm việc tại cơ quan.Làm việc tại cơ quan.
ChiềuHọp giao ban công tác tháng 6Họp Giao ban công tác tháng 6Họp Giao ban công tác tháng 6

Thứ 6

(Ngày 08/6/2018)

SángLàm việc tại cơ quan.Làm việc tại cơ quan.Làm việc tại cơ quan.
ChiềuHọp Lãnh đạo Sở.Họp Lãnh đạo Sở.Họp Lãnh đạo Sở.

Khi có nội dung làm việc phát sinh đột suất, lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

Liên kết website
Lượt truy cập
1672636
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy