Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 25/3 ĐẾN NGÀY 29/3/2019
Thứ, ngày

Đ/c Vũ Hồng Khiêm

Giám đốc

Đ/c Bùi Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Đ/c Ngô Thị Thanh Hòa

Phó Giám đốc

Đ/c Bùi Quốc Trình

Phó Giám đốc

Thứ 2

(Ngày 25/3/2019)

Sáng

- 8h: Dự họp giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h: Dự họp giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h: Dự họp giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h: Dự họp giao ban Lãnh đạo Sở

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan - 14h: Dự làm việc với UBND huyện Kim Thành (tại huyện Kim Thành)Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(Ngày 26/3/2019)

Sáng

 - 9h: Đi công tác tại Hưng Yên

 - 9h: Đi công tác tại Hưng Yên

 - 9h: Đi công tác tại Hưng Yên

 - 9h: Đi công tác tại Hưng Yên

Chiều

- 13h30: Dự họp tại UBND tỉnh

 - 14h: Dự làm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

- Dự Lễ phát động Chiến dịch Thanh tra tại Bình Dương

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(Ngày 27/3/2019)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Dự Lễ phát động Chiến dịch Thanh tra tại Bình Dương

- 8h: Dự tập huấn Luật Quốc phòng (tại BCHQS tỉnh)

Chiều

- 14h: Dự họp Hội đồng ATVS LĐ

- Dự họp Hội thảo về giáo dục nghề nghiệp tại Phú Thọ

- Dự Lễ phát động Chiến dịch Thanh tra tại Bình Dương

- 13h30: Dự tập huấn Luật Quốc phòng (tại BCHQS tỉnh)

Thứ 5

(Ngày 28/3/2019)

Sáng

- 8h: Làm việc với Công ty An Phát

 

- Dự họp Hội thảo về giáo dục nghề nghiệp tại Phú Thọ

- Dự Lễ phát động Chiến dịch Thanh tra tại Bình Dương

- 8h: Dự Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp (tại Hội LHPN tỉnh)

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

- Dự họp Hội thảo về giáo dục nghề nghiệp tại Phú Thọ

- Dự Lễ phát động Chiến dịch Thanh tra tại Bình Dương

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

(Ngày 29/3/2019)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Dự làm việc với 02 Cơ sở cai nghiện ma túy.

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

- 19h30: Dự kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Dương (tại Nhà VHTT tỉnh)

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 7

(Ngày 30/3/2019)

Sáng    
Chiều    
Liên kết website
Lượt truy cập
1741704
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy