Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Khánh thành nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hải Dương tại nghĩa trang đường 9

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên về việc nâng cấp, sửa chữa, xây mới Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hải Dương và Hưng Yên tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và nghĩa trang liêt sỹ Đường 9 tỉnh Quảng Trị. Ngày 21/03/2012 Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức họp và ra thông báo số 460- TB/TU ngày 27/03/2012 về phương án thiết kế và tu sửa Nhà tưởng niệm nghĩa trang Trường Sơn và nghĩa trang đường 9 tỉnh Hải Hưng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương cắt băng khánh thành nhà bia tưởng niệm tại  nghĩa trang Trường Sơn

Sau khi thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế , ngày 12 tháng 06 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 1357/ QĐ-UBND  về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình : Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hải Dương và Hưng Yên tại nghĩa trang quốc gia đường 9 và giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là đơn vị chủ đầu tư , lựa chọn nhà thầu, phối hợp với các nhà thầu triển khai các công việc liên quan đến việc xây mới Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hải Dương và Hưng Yên tại nghĩa trang đường 9 tỉnh Quảng Trị.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành liên quan của tỉnh Hải Dương và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ đường 9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu khảo sát và lập kinh tế báo cáo, nhà thầu tư vấn quản lý dự án và giám sát. Tổ chức thi công và quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ngày 20/04/2012, công trình xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hải Dương và Hưng Yên bắt đầu khởi công, các hạng mục công trình đã được thi công và lắp đặt theo đúng hợp đồng ký kết và hồ sơ được duyệt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Công tác quản lý hồ sơ pháp lý và hồ sơ quản lý chất lượng của Dự án được kiểm tra và được chủ đầu tư quản lý theo quy định, các hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, bao gồm các biên bản thí nghiệm, các biên bản lấy mẫu vật liệu, nhật ký công trình, biên bản nghiệm thu lắp đặt, bản vẽ hoàn công…

Sau gần 3 tháng thi công, ngày 18/07/2102 công trình Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của tỉnh Hải Dương và Hưng Yên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Việc xây dựng nhà bia tưởng niệm là việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh sương máu của mình để bảo vệ tổ quốc. Nhà bia tưởng niệm vừa là công trình mang tính chất lịch sử, để thế hệ cháu con mai sau ghi nhớ và đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ của quê hương mình đã ngã xuống vì hòa bình của đất nước.

Đ.K

Liên kết website
Lượt truy cập
1520077
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy