Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2019

​           Sáng ngày 22/01/2019, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019. Về tham dự tại hội nghị có đồng chí: Đ/c Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; đ/c Vũ Hồng Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ trực thuộc Bộ LĐTBXH; Đại diện Lãnh đạo Ban thi đua, khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở LĐTBXH.


        Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu

      Năm 2018, với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả tích cực:

       - Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 37.915 lao động đạt 100,3% kế hoạch năm; xuất khẩu lao động được 4.350 người, đạt 105% kế hoạch. Thị trường lao động tiếp tục được củng cố và phát triển, đã tổ chức 76 phiên giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm cho 8.752 người lao động. Triển khai tổ chức thu thập thông tin thị trường lao động đảm bảo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động là người nước ngoài, công tác an toàn vệ sinh lao động.

        - Tiếp tục triển khai Đề án Đào tao nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thành công Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2018. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2020. Kết quả dạy nghề: Trong năm 2018 đã tuyển mới được 38.209 người, trong đó đào tạo nghề cho 3.044 người là lao động nông thôn theo đề án 1956, công nhận tốt nghiệp cho 34.915 người.

          - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Pháp luật Lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các quy định của Pháp luật Lao động. Triển khai có hiệu quả Chính sách bảo hiểm xã hội, số lao động tham gia BHXH trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng tăng lên.

- Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2018) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, tạo dư luận tốt trong xã hội; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch  thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Tập trung chỉ đạo, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc điều chỉnh chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, giải quyết trợ cấp theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết số lượng hồ sơ  người có công còn tồn đọng.

       

     Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

         - Các chính sách xã hội được quan tâm, triển khai thực hiện tốt: Năm 2018, tiếp tục triển khai các chương trình, đề án về công tác giảm nghèo; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, theo kết quả điều tra sơ bộ, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,53% (giảm 1,07% so với năm 2017), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 3,20% (giảm 0,5% so với năm 2017). Các chính sách đối với người cao tuổi, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời.

        - Các chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới được quan tâm, triển khai ngay từ đầu năm. Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới Công nghệ số"; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2018 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em trong vận động nguồn lực để hỗ trợ các mục tiêu vì trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu và Tháng hành động vì trẻ em. Đẩy mạnh các chương trình truyền thông về bình đẳng giới, đảm bảo cơ bản sự bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

       - Quan tâm, phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Phối hợp với các cơ quan liên quan đưa 119 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (đạt 127,96% chỉ tiêu) và tiếp nhận mới 397 người vào cai nghiện tự nguyện (đạt 61,08% chỉ tiêu); tiếp nhận 36 đối tượng cơ sở xã hội; tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 286 người nghiện ma túy (đạt 119,17% chỉ tiêu).

        - Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đảm báo tiến độ, hiệu quả; xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm chính sách lao động, người có công và xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

        - Quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp, củng cố, tăng cường cơ sở vật chất cải thiện điều kiện làm việc nhằm thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính nhất là đối với lĩnh vực người có công. Tích cực chỉ đạo triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc sở theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII và Đề án số 03 của Tỉnh ủy, thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch của sở. Đến nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định sáp nhập Trung tâm Dạy nghề vào Trung tâm Dịch vụ việc làm; đã hoàn thành xây dựng 02 Dự thảo Đề án: Đề án hợp nhất Cơ sở Cai nghiện ma túy với Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy, Đề án hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội với Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội; đồng thời tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị trực thuộc. 

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Vì vậy, ngành LĐTBXH cần tập trung rà soát lại các chương trình, đề án liên quan để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu như: dạy nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công, chăm lo và bảo vệ trẻ em... Chú trọng đẩy mạnh phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm. Hải Dương đang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều lao động từ các tỉnh ngoài đến làm việc, nhất là ở khu vực miền núi phía Bắc. Vì vậy, ngành cần đẩy mạnh các hoạt động thu thập, lưu trữ, phân tích thị trường lao động, hướng đến hiệu quả cao trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Về xuất khẩu lao động, ngành cần có những giải pháp tích cực, đề xuất biện pháp quyết liệt để hạn chế lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài. Tết Kỷ Hợi đang cận kề, ngành cần có những hoạt động thiết thực để chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… 

VP


Liên kết website
Lượt truy cập
1741719
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy