Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018

​           Sáng ngày 18/01/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018. Về tham dự tại hội nghị có đồng chí: Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; Đ/c Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; đc/c Vũ Doãn Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ trực thuộc Bộ LĐTBXH; Đại diện Lãnh đạo Ban thi đua, khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở LĐTBXH.

anh 1.JPG

Đ/c Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội

anh 2.JPG

Đ/c Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen của Bộ LĐTBXH

IMG_3946.JPG

IMG_3965.JPG

IMG_3977.JPG

        - Năm 2017, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 36.750 lao động đạt 106,8 % kế hoạch năm; xuất khẩu lao động được 4.938 người, đạt 126,6% kế hoạch. Thị trường lao động tiếp tục được củng cố và phát triển, đã tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm cho 12.759 người lao động. Triển khai tổ chức thu thập thông tin thị trường lao động đảm bảo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động là người nước ngoài, công tác an toàn vệ sinh lao động. Kết quả đào tạo nghề: năm 2017 đã tuyển mới được 37.226 người, trong đó đào tạo nghề cho 4.092 người là lao động nông thôn theo đề án 1956, công nhận tốt nghiệp cho 32.785 người. Triển khai có hiệu quả Chính sách bảo hiểm xã hội, số lao động tham gia BHXH trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng tăng lên (BHXH bắt buộc đạt 289.961 người; BHXH tự nguyện đạt 8.831 người).

       - Năm 2017, Sở LĐTBXH đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2017) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, tạo dư luận tốt trong xã hội; tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; tích cực giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân theo quy định. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vận động quyên góp ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng. Phối hợp triển khai thực hiện tốt phong trào phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng trong toàn tỉnh. Riêng ngành Lao động TBXH, năm 2017 đã phát động cán bộ, công chức, viên chức người lao động thi đua làm nhiều việc tốt, tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Kết quả: Cơ quan Văn phòng và các đơn vị trong ngành đã nhận phụng dưỡng 07 Mẹ Việt Nam anh hùng đến suốt đời.

          - Các chính sách xã hội được quan tâm, triển khai thực hiện tốt: Năm 2017, tiếp tục triển khai các chương trình, đề án về công tác giảm nghèo; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, theo kết quả điều tra sơ bộ, đến cuối năm 2017, toàn tỉnh giảm 1,47% tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 21.104 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,6% đạt tỷ lệ 147% so với kế hoạch. Vận động quyên góp quỹ vì người nghèo với số tiền trên 12 tỷ đồng. Các chính sách đối với người cao tuổi, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời. Thực hiện tốt các chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội.

         Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ LĐTBXH và lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Sở LĐTBXH trong năm tới, cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh, kịp thời có những điều chỉnh tốt hơn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tập trung giải quyết vướng mắc, tồn đọng đối với người có công. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, giảm tối đa tranh chấp trong quan hệ lao động. Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội. Đặc biệt, cần quan tâm hơn nữa công tác cải cách hành chính theo mô hình "chính quyền phục vụ nhân dân", tạo thuận lợi nhất cho người dân...


Liên kết website
Lượt truy cập
1631529
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy