Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LĐTBXH

​Ngày 08/3/2019 Bộ Lao đôngk TBXH đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Tải về THÔNG TƯ 08 BLDTBXH.pdf

Liên kết website
Lượt truy cập
1779469
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy