Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Quyết định 1414 ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính

​Ngày 10/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương.

Tải về tại đây.

Liên kết website
Lượt truy cập
1724048
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy