Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

1. CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC THEO Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mụcTTHC trong lĩnh vực Lao động, NCC và Xã hội thuộc thẩm quyền của Sở LĐTBXH: Tải về

2. CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC THEO Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Lao động, NCC và Xã hội thuộc thẩm quyền của Sở LĐTBXH: Tải về        

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1.       

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Tải về 

2.       

Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

Tải về 

3.       

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

 Tải về

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - BHXH

1.

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Tải về 

2.

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Tải về 

3.

Báo cáo về vic thay đổi người qun lý, người gi chc danh ch cht của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

 Tải về

4.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia.

 Tải về

5.

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Tải về 

6.

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

 Tải về

III. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1.       

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý

 Tải về

2.       

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép  cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý

 Tải về

3.       

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 Tải về

         4. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Tải về

 

5.  

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

 Tải về

IV. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1.

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Tải về 

2.

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 Tải về

3.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Tải về 

4.

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Tải về 

5.

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 Tải về

6.

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Tải về 

7.

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Tải về 

8.

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

 Tải về

V. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1.       

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

 Tải về

2.       

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ Sở (nếu có).

Tải về 

3.       

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.

Tải về 

4.       

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

Tải về 

5.       

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về 

6.       

Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.

 Tải về

7.       

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.

Tải về 

8.       

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Tải về 

9.       

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở.

Tải về 

10.  

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 Tải về

11.  

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Tải về 

12.  

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Tải về 

13.  

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 Tải về

14.  

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tải về 

15.  

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tải về 

16.  

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 Tải về

17.  

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Tải về 

18.  

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

Tải về 

19.  

Đăng ký hợp đồng cá nhân

Tải về 

20.  

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Tải về 

21.  

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tải về 

22.  

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tải về 

23.  

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tải về 

24.  

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tải về 

25.  

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Tải về 

26.  

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

 Tải về

27.  

Giải quyết hỗ trợ học nghề

 Tải về

28.  

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

 Tải về

29.  

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

 Tải về

VI. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1.       

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Tải về 

2.       

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

Tải về 

3.       

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

Tải về

 

4.       

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

Tải về

 

5.       

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Tải về 

6.       

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

Tải về 

7.       

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Tải về 

8.       

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Tải về 

9.       

Thủ tục giám định vết thương còn sót

Tải về 

10.  

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Tải về 

11.  

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải về 

12.  

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Tải về 

13.  

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Tải về 

14.  

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Tải về 

15.  

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Tải về 

16.  

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Tải về 

17.  

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Tải về 

18.  

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về 

19.  

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tải về 

20.  

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Tải về 

21.  

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 Tải về

22.  

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Tải về 

23.  

Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Tải về 

24.  

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Tải về 

25.  

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Tải về 

26.  

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Tải về 

27.  

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 Tải về

28.  

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Tải về 

29.  

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 Tải về

30.  

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Tải về 

31.  

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Tải về 

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1741727
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy