Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

STTLĨNH VỰC, CÔNG VIỆC GIẢI QUYẾTTiếp nhận qua dịch vụ bưu chínhKhông tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính
ILĩnh vực Việc làm – An toàn lao động
1Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.x 
2Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ Sở (nếu có).x 
3Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.x 
4Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.x 
5Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.x 
6Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.x 
7Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.x 
8Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.x 
9Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở.x 
10Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam x
11Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam x
12Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động x
13Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày x
14Đăng ký hợp đồng cá nhân x
IILĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp
1.       Thủ tục Giải quyết hưởng TCTN x
2.       Thủ tục Tạm dừng hưởng TCTNx 
3.       Thủ tục Tiếp tục hưởng TCTNx 
4.       Thủ tục Chấm dứt hưởng TCTN x
5.       Thủ tục Chuyển nơi hưởng TCTN (chuyển đi) x
6.       Thủ tục Chuyển nơi hưởngTCTN (chuyển đến) x
7.       Thủ tục Giải quyết hỗ trợ học nghề. x
8.       Thủ tục Hỗ trợ tư vấn, GTVL x
9.       Thủ tục Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (người) x
IIILĩnh vực Bảo trợ xã hội  
1.       Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  x
2.       Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp  x
3.       Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng tự nguyện x
4.       Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý x
5.       Cấp lại, điều chỉnh giấy phép  cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý x
6.       Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em x
IV

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội

  
1.       Quy trình đăng ký Nội quy lao động của Doanh nghiệp x
2.       Quy trình nhận Thỏa ước lao động tập thể của Doanh  nghiệp x
3.       Quy trình nhận báo cáo làm thêm giờ từ 200 đến 300 giờ trong 1 năm của Doanh  nghiệp   x
4.       Quy trình nhận đăng ký sử dụng nhiều lao động nữ của Doanh nghiệp   x
5.       Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động x
6.       Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động x
7.       Thủ tục thẩm định hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động x
8.       Thủ tục công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật x
9.       Thủ tục gia hạn công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật. x
V

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

  
1.       Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânx 
2       Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânx 
3    Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânx 
4    Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânx 
5     Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhânx 
6     Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội x
7      Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội x
Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội x
VILĩnh vực Dạy nghề:  
1.       Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp x
2.       Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp x
3.       Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp x
VIILĩnh vực Người có công  
1.       Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao độngx 
2.       

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 x
3.       Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần x
4.       

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

x 
5.       Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ x
6.       Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khácx 
7.       Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến x
8.       Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh x
9.       Thủ tục giám định vết thương còn sótx 
10.  Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binhx 
11.  Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học x
12.  Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học x
13.  Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày x
14.  Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế x
15.  Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng x
16.  Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có côngx 
17.  Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạngx 
18.  Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ x
19.  Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng x
20.  Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độx 
21.  Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết x
22.  Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhânx 
23.  Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao độngx 
24.  Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ x
25.  Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩx 
26.  Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến x
27.  Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến x
28.  Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩx 
29.  Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình x
30.  Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ x
31.  Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩx 
Liên kết website
Lượt truy cập
1724037
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy