Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Thanh tra đầu mối DN đưa lao động sang Đài Loan trái phép

Cục QLLĐNN, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH vừa tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra các đầu mối của DN và chi phí của người lao động trước khi đi làm việc tại Đài Loan.

Bộ LĐ-TB&XH vừa gửi UBND các tỉnh, thành phố danh sách chi tiết các doanh nghiệp (DN), chi nhánh và địa điểm DN, chi nhánh tổ chức tuyển chọn, đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các địa phương để các địa phương này phối hợp với Cục QLLĐNN, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra các đầu mối của DN và chi phí của người lao động trước khi đi làm việc tại Đài Loan.

Qua đó, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân không có chức năng XKLĐ nhưng tổ chức thu gom, tuyển chọn, đào tạo, thu tiền và tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở Đài Loan, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật

 

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1724074
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy