Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Đẩy mạnh công tác tư vấn về cai nghiện, phòng chống tái nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội

Trong 6 tháng đầu năm,  luỹ tích từ đầu năm đến ngày 30/5/2012 Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Hải Dương, các huyện, thị xã, thành phố đã ra quyết định cai nghiện và đưa gái bán dâm vào Trung tâm 205/450 người (đạt 45,56%), ước thực hiện trong tháng 6/2012 là 250/450 (đạt 55,56%),  . Trong đó:

          - Xét lập hồ sơ và ra quyết định cai nghiện ma tuý bắt buộc là 113 người (đã cưỡng chế đưa vào Trung tâm 80 người).

          - Tiếp nhận 11 người nghiện ma tuý cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội.

          - Cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được 80 người.

          - Quyết định chữa trị, giáo dục phục hồi cho 01 người mại dâm.

          Truyền nghề làm mi mắt giả, cầu lông, dán giấy bạc, chăn nuôi, làm đậu, trồng rau cho 74 người nghiện ma tuý vào cai nghiện, chữa trị  tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội.

          Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện cho 62 người để học viên về địa phương tiếp tục thực hiện quản lý sau cai tại nơi cư trú.

           Phối hợp với các ngành đoàn thể trong công tác quản lý, giúp đỡ người nghiện ma tuý tại các Câu lạc bộ "Đồng cảm" ở phường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương; Câu lạc bộ quản lý sau cai tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang; câu lạc bộ "Gia đình trẻ" tại thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn.

- Đã tư vấn cho 12 lượt người là người nghiện và gia đình người nghiện ma tuý về phòng, chống tái nghiện sau cai nghiện và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Hiện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội đang chữa trị, giáo dục, phục hồi cho 05 học viên nữ vừa là gái mại dâm vừa là người nghiện ma tuý. Duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Đồng Cảm tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh gồm 54 người (trong đó có 05 gái mại dâm).

Bên cạnh những kết quả đã đạt đuợc, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội đã gặp không ít những khó khăn do đối tượng thường xuyên di biến động, đi làm ăn xa, bỏ trốn khỏi địa phương hoặc một số chính quyền địa phương còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo.

Trong 6 tháng cuối năm 2012, TT Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội đề ra một số phương hướng nhiệm vụ

- Đẩy mạnh công tác tư vấn về cai nghiện, phòng chống tái nghiện. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố; các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các doanh nghiệp; các xã, phường, thị trấn về công tác phòng chống tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em ra nước ngoài. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý và ngày Toàn dân phòng chống ma tuý 26/6, ngày 1/12 ngày Thế giới phòng chống AIDS..

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội; Đưa người sau cai nghiện ma tuý vào Trung tâm Quản lý sau cai nghiện theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma tuý về quản lý sau cai nghiện ma tuý.

-  Phối hợp với ngành công an và các ngành liên quan trong việc rà soát số người nghiện ma túy, đối tượng là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh.

          - Thẩm định và tổng hợp kết quả theo dõi đánh giá, phân loại xã, phường, TT lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-BCA-BLĐTBXH-BVHTT&DL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Theo Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội Hải Dương./.

Liên kết website
Lượt truy cập
1724035
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy