Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2013
 

Kết quả khảo sát hàng năm cho thấy số người nghiện đều tăng, những địa phương có người nghiện tập trung cao là: thành phố Hải Dương,  Thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn,  huyện Thanh Hà, huyện Kim Thành, huyện Gia Lộc, huyện Ninh Giang, huyện Cẩm Giàng. Đến ngày 30/6/2012 toàn tỉnh có 2.812 người nghiện (180/265 xã, phường, trị trấn có người nghiện), đến ngày 30/10/2013 có 3.181 người nghiện ở 221/265 xã, phường, thị trấn; loại ma tuý người nghiện thường sử dụng là Heroin (trên 90%), trong đó phần lớn là qua đường tiêm, chích, số còn lại là hút hoặc sử dụng ma tuý tổng hợp; đặc biệt đã phát hiện bắt giữ một số chất ma túy tổng hợp chưa từng xuất hiện, không có trong danh mục chất ma túy tại Việt Nam. Người nghiện chủ yếu trong nhóm tuổi từ 18 đến 50 tuổi, trình độ học vấn thấp, đối tượng có tiền án, tiền sự, người bán dâm, người không có nghề nghiệp ổn định, người hay phải thay đổi chỗ ở, thay đổi nghề nghiệp, đi làm ăn xa.

Công tác nắm tình hình người nghiện ma tuý trên địa bàn gặp khó khăn, do người nghiện di biến động; bản thân và gia đình người nghiện che giấu không khai báo, người nghiện ma tuý chỉ được phát hiện và lập hồ sơ quản lý khi người nghiện có các hành vi, vi phạm, pháp luật bị bắt giữ và xét nghiệm tìm chất ma tuý mới phát hiện ra, có những người nghi nghiện nhiều năm nhưng không bắt được quả tang nên chưa có cơ sở để xác lập hồ sơ là người nghiện…do đó kết quả thống kê tình hình người nghiện chưa được phản ánh đầy đủ.

xem thêm tại đây : BC PCTP, MT, Mua ban nguoi 2013

Liên kết website
Lượt truy cập
1741703
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy