Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về bảo hiểm hưu trí bổ sung
Ngày 05/11/2015, tại Hà Nội, Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐ-TBXH) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Tham dự Hội thảo có bà Trần Thị Thúy Nga – Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội cùng đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan; các thành viên Ban biên tập, Tổ soạn thảo và các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung hình thành từ sự tham gia đóng góp tự nguyện của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân. Theo Dự thảo, đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là những người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 
Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Hải Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội cho biết, Ban soạn thảo cũng đang lấy ý kiến cân nhắc việc quy định người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tự tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trong trường hợp người sử dụng lao động không tham gia vào loại hình này. Đây là một chính sách mới nên cần có lộ trình và bước đi thích hợp. Trước mắt, chỉ áp dụng đối với người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đang tham gia BHXH bắt buộc. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung phải thông qua người sử dụng lao động. 

                                                     

Theo thống kê, hiện cả nước có 11,2 triệu người cao tuổi, nhưng chỉ có 2,15 triệu người được nhận lương hưu

Để bảo đảm mục tiêu bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH cũng như hạn chế rủi ro, Dự thảo Nghị định cũng quy định tỉ trọng giá trị đầu tư vào trái phiếu Chính phủ trong tổng giá trị quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tại mọi thời điểm tối thiểu bằng 50%. Bộ LĐ-TBXH đề xuất Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo những nội dung liên quan đến doanh nghiệp quản lý quỹ, tổ chức lưu ký, ngân hàng giám sát, việc đầu tư quỹ, hạch toán, kế toán, chi phí và chế độ báo cáo của các tổ chức tài chính liên quan khi thực hiện chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung. 
Tại Hội thảo, các chuyên gia cho rằng chỉ nên quy định về việc tham gia và đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung trong văn bản thỏa thuận giữa chủ sử dụng và người lao động chứ không nhất thiết phải trong thỏa ước lao động tập thể để tăng tính khả thi cho quỹ bảo hiểm mới. 
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về bảo hiểm hưu trí bổ sung bao gồm 5 chương, 27 điều, được lấy ý kiến trên Cổng TTĐT Bộ đến hết ngày 01/12/2015 và sẽ được trình Chính phủ xem xét, phê duyệt vào cuối năm 2015.

Liên kết website
Lượt truy cập
1726934
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy