Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Đề thi tay nghề Quốc gia, Asean năm 2012 và Thế giới năm 2013

 

Nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở dậy nghề trên địa bàn tỉnh có thể sử dụng, tham khảo đề thi tay nghề quốc gia năm 2012, đề thi tay nghề ASEAN lần thứ IX năm 2012, và lần thi tay nghề thứ 42 năm 2013 trong việc chuẩn bị tham dự thi tay nghề quốc gia, ASEAN năm 2014 sắp tới và ứng dụng công tác phát triển đào tạo nghề. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải Đề thi tay nghề Quốc gia, Asean năm 2012 và Thế giới năm 2013 theo công văn 1595/TCDN-​KNN về việc thông báo đề thi tay nghề quốc gia, Asean 2012 và thế giới năm 2013 của Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để các cơ sở dậy nghề tham khảo.

 

PHỤ LỤC 1

ĐỀ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA 2012

 (Kèm theo Văn bản số 1595/TCDN-KNN ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Tổng cục Dạy nghề)

TT

Tên nghề

Đường link

1

Cơ điện tử (Mechatronics)

http://www.mediafire.com/?na0jkn1gr6rj6kt

2

Thiết kế kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering Design - CAD)

http://www.mediafire.com/?q2b3py3mwaldmww

3

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin (IT/Software Solutions for Business)

http://www.mediafire.com/?apofdw2mxebwdq5

4

Hàn (Welding)

http://www.mediafire.com/?5llcqcwczuno0rq

5

Ốp lát tường và sàn (Wall and Floor Tiling)

http://www.mediafire.com/?amx3vhmaatm08hh

6

Đường ống nước (Plumbing and Heating)

http://www.mediafire.com/?oe4v46znr49vtfl

7

Điện tử (Electronics)

http://www.mediafire.com/?aykx2fvtfbac2j7

8

Thiết kế trang Web (Web Design)

http://www.mediafire.com/?drt2qny2ne3jbyw

9

Lắp đặt điện (Electrical Installations)

http://www.mediafire.com/?4l9f38ucj8dr02e

10

Xây gạch (Bricklaying)

http://www.mediafire.com/?t2svnzp31tnb4vc

11

Mộc mỹ nghệ (Cabinet Making)

http://www.mediafire.com/?ymvqa37evw7akzl

12

Mộc dân dụng (Joinery)

http://www.mediafire.com/?p58vob0l6caaqa1

13

Thiết kế các kiểu tóc (Hair Dressing)

http://www.mediafire.com/?19oq144o9sfx1qg

14

Công nghệ thời trang (Fashion Technology)

http://www.mediafire.com/?ufmuetnbq0heiv2

15

Công nghệ ô tô (Automobile Technology)

http://www.mediafire.com/?p9vkxskl8d1q9dj

16

Dịch vụ nhà hàng (Restaurant Service)

http://www.mediafire.com/?4fkcmnc1e258xet

17

Nấu ăn (Cooking)

http://www.mediafire.com/?xxmxpuec6xrx3ys

18

Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)

http://www.mediafire.com/?r8r8930cq5e0na2

 19

Thiết kế đồ họa (Graphic Design Technology)

http://www.mediafire.com/?0xgqzkdzbxtbn5a

20

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin

(IT Network System Administration)

http://www.mediafire.com/?hi1411q4gdaxy7b

21

Tự động hóa công nghiệp (Industry Automation)

http://www.mediafire.com/?846399gcecj823b

 

PHỤ LỤC 2

ĐỀ THI TAY NGHỀ ASEAN LẦN THỨ 9 NĂM 2012 TẠI INDONESIA

 (Kèm theo Văn bản số1595/TCDN-KNN ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Tổng cục Dạy nghề)

TT

Tên nghề

Đường link

1

Cơ điện tử (Mechatronics)

http://www.mediafire.com/?o3bpf57tgtoysie

2

Thiết kế kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering Design - CAD)

http://www.mediafire.com/?h0fzcoj6kig9st3

3

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin (IT/Software Solutions for Business)

http://www.mediafire.com/?olbsec1kdk9ec2s

4

Hàn (Welding)

http://www.mediafire.com/?za48rk9mczn829c

5

Ốp lát tường và sàn (Wall and Floor Tiling)

http://www.mediafire.com/?x0rz500j1p4d1ud

6

Đường ống nước (Plumbing and Heating)

http://www.mediafire.com/?mc8ch834aded69y

7

Điện tử (Electronics)

http://www.mediafire.com/?2vwv5rm1vlk2m68

8

Thiết kế trang Web (Web Design)

http://www.mediafire.com/?g5731l54081ii51

9

Lắp đặt điện (Electrical Installations)

http://www.mediafire.com/?5v2p05tdfo0cyys

10

Xây gạch (Bricklaying)

http://www.mediafire.com/?w0is60c7wjc0la6

11

Mộc mỹ nghệ (Cabinet Making)

http://www.mediafire.com/?j5rqtls7ej9l7q1

12

Mộc dân dụng (Joinery)

http://www.mediafire.com/?b31r949z3bm08gw

13

Thiết kế các kiểu tóc (Hair Dressing)

http://www.mediafire.com/?8b3pt2uy3bq7iyh

14

Công nghệ thời trang (Fashion Technology)

http://www.mediafire.com/?971ro65hd8llnlo

15

Công nghệ ô tô (Automobile Technology)

http://www.mediafire.com/?9s5cjqyk9c24gfc

16

Dịch vụ nhà hàng (Restaurant Service)

http://www.mediafire.com/?o1o2gmih3uytsv6

17

Nấu ăn (Cooking)

http://www.mediafire.com/?x8vuepqsu51dtwi

18

Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)

http://www.mediafire.com/?lx8knfv6na2rfnl

 19

Thiết kế đồ họa (Graphic Design Technology)

http://www.mediafire.com/download/nqvya6xmcwc1aer/Graphic_D.zip

20

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin

(IT Network System Administration)

http://www.mediafire.com/?f5bfv9838vgncy2

21

Tự động hóa công nghiệp (Industry Automation)

http://www.mediafire.com/?3pp6ddhis53fwsk

22

Chăm sóc sắc đẹp (Beauty Therapy)

http://www.mediafire.com/?88j1mdnqajkgji1

23

Chăm sóc (Caring)

(Nghề biểu diễn tại ASEAN 9 năm 2012)

http://www.mediafire.com/?w0m79xd5ibpxwoa

 

  

PHỤ LỤC 3

ĐỀ THI TAY NGHỀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 42 NĂM 2013

 TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

(Kèm theo Văn bản số 1595/TCDN-KNN ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Tổng cục Dạy nghề)

TT

Tên nghề

Đường link

1

Bảo dưỡng máy bay

(Aircraft Maintenance)

http://www.mediafire.com/download/lra055yu7f1wvlr/Aircraft_Maintenance_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/db3c9ba3kuaws7o/Aircraft_Maintenance_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/s0lr205j6a8swmj/Aircraft_Maintenance_Marking_Forms.zip

2

Trang trí đá kiến trúc

(Architectural Stonemasonry)

http://www.mediafire.com/download/w1rrvc7xpzbv5b3/Architectural_Stonemasonry_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/62yip3q9tkiasqv/Architectural_Stonemasonry_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/llqgjl82ytevfpt/Architectural_Stonemasonry_Marking_Forms.zip

3

Sửa chữa thân ô tô

(Autobody Repair)

http://www.mediafire.com/download/uh0inxi90rk5hjz/Autobody_Repair_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/vqv9hvxmc0bbi7y/Autobody_Repair_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/adb401vw0oczvca/Autobody_Repair_Marking_Forms.zip

4

Công nghệ ô tô

(Automobile Technology)

http://www.mediafire.com/download/q5qblwwfio5o51z/Automobile_Technology_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/jbev17t4y2rz8ze/Automobile_Technology_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/8ot4c40yjt876k7/Automobile_Technology_Marking_Forms.zip

5

Chăm sóc sắc đẹp

(Beauty Therapy)

http://www.mediafire.com/download/biboda1gn4nbb14/Beauty_Therapy_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/hub94yc0dc7uwub/Beauty_Therapy_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/27p22vfn8enwe15/Beauty_Therapy_Marking_Forms.zip

6

Xây gạch

(Bricklaying)

http://www.mediafire.com/download/ag86755a0x20992/Bricklaying_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/qvik0sn7hi4sb32/Bricklaying_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/753qido9wmy74db/Bricklaying_Marking_Forms.zip

7

Mộc mỹ nghệ

(Cabinetmaking)

http://www.mediafire.com/download/wjwmoc84qqb9dhy/Cabinetmaking_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/ro4f2v03n0xxcbr/Cabinetmaking_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/3a7oocvusfx48rt/Cabinetmaking_Marking_Forms.zip

8

Sơn ô tô

(Car Painting)

http://www.mediafire.com/download/h63auzwsqdehddz/Car_Painting_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/u1c3ko947l9o1dr/Car_Painting_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/gqw8k28zgckggqz/Car_Painting_Marking_Forms.zip

9

Mộc kết cấu nhà

(Carpentry)

http://www.mediafire.com/download/6rx28ek364r5r72/Carpentry_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/phl92j6g261lao9/Carpentry_EN_v4.1.pdf

http://www.mediafire.com/download/bvwmwh508j4besk/Carpentry_Marking_Forms.zip

10

Phay CNC

(CNC Milling)

http://www.mediafire.com/download/3iah2cc2d8yh5nz/CNC_Milling_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/ceretxtsw9dprgi/CNC_Milling_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/135avknbgbk9ucl/CNC_Milling_Marking_Forms.zip

11

Tiện CNC

(CNC Turning)

http://www.mediafire.com/download/anam225816tef0h/CNC+Turning_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/v9wxi5xvixcdfjr/CNC_Turning_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/39lm1sh3hx5d5dq/CNC_Turning_Marking_Forms.zip

12

Làm bánh kẹo

(Confectioner-Pastry Cook)

http://www.mediafire.com/download/y06r2jt5y1234hx/Confectioner-Pastry_Cook_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/yioh74bnmdwkp3n/Confectioner-Pastry_Cook_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/p99g8fln967vfg7/Confectioner-Pastry_Cook_Marking_Forms.zip

13

Gia công tấm kim loại xây dựng

(Construction Metal Work)

http://www.mediafire.com/download/by75jo7b8dw8zuf/Construction_Metal_Work_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/sfy623st03wn0c6/Construction+Metal+Work_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/79ptfv6s3734cp7/Construction_Metal_Work_Marking_Forms.zip

14

Nấu ăn

(Cooking)

http://www.mediafire.com/download/tr5d66zmrqsazsc/Cooking_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/ipx37ycn8i6b6u8/Cooking_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/4cnt0bqr1nk3nr2/Cooking_Marking_Forms.zip

15

Lắp đặt điện

(Electrical Installations)

http://www.mediafire.com/download/6ydfh68gzy8fb6a/Electrical_Installations.zip

http://www.mediafire.com/download/1rck12e47ew584c/Electrical_Installations_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/gjla1y5l5h1crza/Electrical+Installations_Marking_Forms.zip

16

Điện tử

(Electronics)

http://www.mediafire.com/download/w2epqvximujdno6/Electronics_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/0z4b610sq5ryss4/Electronics_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/637c16utl130cqz/Electronics_Marking_Forms.zip

17

Công nghệ thời trang

(Fashion Technology)

http://www.mediafire.com/download/c69o93mrcxc0d1k/Fashion_Technology_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/i376bzrcpe12mso/Fashion_Technology_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/pithc1j6tw9ldev/Fashion_Technology_Marking_Forms.zip

18

Cắm hoa

(Floristry)

http://www.mediafire.com/download/8ogzo93m6puag0v/Floristry_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/cvfmcw7adtzt39a/Floristry_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/0dm3d71g147d6j1/Floristry_Marking_Forms.zip

19

Thiết kế đồ họa

(Graphic Design Technology)

http://www.mediafire.com/download/slowu84i4nm9iu2/Graphic+Design+Technology_actual.part1.rar

http://www.mediafire.com/download/i1cr3ods057uqdy/Graphic_Design_Technology_actual.part2.rar

http://www.mediafire.com/download/feujlb40bbbpdha/Graphic_Design_Technology_actual.part3.rar

http://www.mediafire.com/download/lj0usrkuhlbfe1d/Graphic_Design_Technology_actual.part4.rar

http://www.mediafire.com/download/hxpzzi8w8dp9cq6/Graphic_Design_Technology_actual.part5.rar

http://www.mediafire.com/download/6mjqt3mwcd59z9b/Graphic_Design_Technology_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/e8rkurcxvux4y0k/Graphic_Design_Technology_Marking_Forms.zip

20

Thiết kế các kiểu tóc

(Hairdressing)

http://www.mediafire.com/download/mgoyo5msyu9sxp7/Hairdressing_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/w4807pup2g1pgri/Hairdressing_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/32r1w8yd85701b1/Hairdressing_Marking_Forms.zip

21

Công tác xã hội

(Health and Social Care)

http://www.mediafire.com/download/tu2n2dazqjxi0ta/Health_and_Social_Care_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/06we5djazx3c5d5/Health+and+Social+Care_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/dvp78ns4cpo04ht/Health_and_Social_Care_Marking_Forms.zip

22

Điều khiển công nghệ

(Industrial Control)

http://www.mediafire.com/download/7n07bcpxys7mqpw/Industrial_Control_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/3b994v39e6yj546/Industrial_Control_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/wsvtjyfw17xqidg/Industrial_Control_Marking_Forms.zip

23

Lắp cáp mạng thông tin

(Information Network Cabling)

http://www.mediafire.com/download/le3a1csfpa05lp0/Information_Network_Cabling_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/kpwluvlpiixvbye/Information_Network_Cabling_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/q5oorj85d54fuzb/Information+Network+Cabling_Marking_Forms.zip

24

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin

(IT Network Systems Administration)

http://www.mediafire.com/download/o0x35e7ujnn1n42/IT_Network_Systems_Administration_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/ag7hfwzfnv3wman/IT_Network_Systems_Administration_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/zd1zo0we5d993aq/IT_Network_Systems_Administration_Marking_Forms.zip

25

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin

(IT Software Solutions for Business)

http://www.mediafire.com/download/fcbhs3lfd7uli4f/IT_Software_Solutions_for_Business_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/t0zkrut29rjjc5w/IT_Software_Solutions_for_Business_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/3tc8u2l7zlqj5kr/IT_Software_Solutions_for_Business_Marking_Forms.zip

26

Gia công đồ trang sức

(Jewellery)

http://www.mediafire.com/download/p35bu8qhfal140n/Jewellery_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/z80fl6swwtuc1z3/Jewellery_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/aamezxnqt4zl7iw/Jewellery_Marking_Forms.zip

27

Mộc dân dụng

(Joinery)

http://www.mediafire.com/download/k27n3xett2m1ss7/Joinery_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/wui20ri07zg4r61/Joinery_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/4kparj107onl9he/Joinery_Marking_Forms.zip

28

Làm vườn cảnh

(Landscape Gardening)

http://www.mediafire.com/download/g8qi4ojih4fr21j/Landscape_Gardening_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/s6f21kw5zg5zu8v/Landscape+Gardening_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/3emmaohwh5k1i35/Landscape_Gardening_Marking_Forms.zip

29

Phối hợp nhóm sản xuất

(Manufacturing Team Challenge)

http://www.mediafire.com/download/ydztvhb49n6o91d/Manufacturing_Team_Challenge_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/171v2786d9lp1v4/Manufacturing_Team_Challenge_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/h518181a3pioe1w/Manufacturing_Team_Challenge_Marking_Forms.zip

30

Thiết kế kỹ thuật cơ khí

(Mechanical Engineering Design-CAD)

http://www.mediafire.com/download/kf6oxcfrl3cuc9r/Mechanical_Engineering_Design_-_CAD_Marking_Forms.zip

http://www.mediafire.com/download/gok37plfdffhp83/Mechanical_Engineering_Design-CAD_EN.pdf

31

Cơ điện tử

(Mechatronics)

http://www.mediafire.com/download/7gunz6hu3abslbw/Mechatronics_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/q16atg33kfnqak5/Mechatronics_EN_v4.1.pdf

http://www.mediafire.com/download/3k65oxmoh3i6661/Mechatronics_Marking_Forms.zip

32

Ro – bốt di động

(Mobile Robotics)

http://www.mediafire.com/download/7bphbcv3rfpx74d/Mobile_Robotics_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/nvccs669hrc6buy/Mobile_Robotics_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/lvqak126w4uxa10/Mobile_Robotics_Marking_Forms.zip

33

Sơn và trang trí nội thất

(Painting and Decorating)

http://www.mediafire.com/download/2b9d9f47r0rvc0r/Painting_and_Decorating_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/rer9cjsuby7hz9k/Painting+and+Decorating_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/m0i7et7qa8pxkod/Painting_and_Decorating_Marking_Forms.zip

34

Hệ thống tường khô và trát vữa

Plastering and Drywall Systems

http://www.mediafire.com/download/558qsmv3l1dqwxt/Plastering_and_Drywall_Systems_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/m0w2nj7e268zca4/Plastering_and_Drywall_Systems_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/xqzr8z9tr92ffm5/Plastering_and_Drywall_Systems_Marking_Forms.zip

35

Kỹ thuật nhựa

(Plastic Die Engineering)

http://www.mediafire.com/download/293xcqpwvnel1vv/Plastic_Die_Engineering_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/3qktab86qxpjqab/Plastic_Die_Engineering_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/7s2dyr8png4uaet/Plastic+Die+Engineering_Marking_Forms.zip

36

Đường ống nước

(Plumbing and Heating)

http://www.mediafire.com/download/rpfiac8gkcc6m4l/Plumbing_and_Heating_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/x16jvzevemy7v2i/Plumbing_and_Heating_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/6yu6f3rrxata2et/Plumbing_and_Heating_Marking_Forms.zip

37

Tự động hóa và cơ khí

(Polymechanics-Automation)

http://www.mediafire.com/download/icb6s88mx9snnc3/Polymechanics-Automation_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/xdgxi4568ha4w1z/Polymechanics-Automation_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/49ai52u5nbxnha0/Polymechanics-Automation_Marking_Forms.zip

38

Công nghệ in truyền thông

(Print Media Technology)

http://www.mediafire.com/download/6hbu9hkygt92ary/Print+Media+Technology_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/487d0midvio6m40/Print_Media_Technology_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/7aqq52xebdtf375/Print_Media_Technology_Marking_Forms.zip

39

Khuôn mẫu

(Prototype Modelling)

http://www.mediafire.com/download/fofi6enab704q1g/Prototype_Modelling_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/bg4ra89ghye22ao/Prototype_Modelling_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/bj1z2md9968k6zj/Prototype_Modelling_Marking_Forms.zip

40

Điện lạnh

(Refrigeration and Air Conditioning)

http://www.mediafire.com/download/5dphnuimv5mrd6j/Refrigeration_and_Air_Conditioning_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/q9byw4p2p7s3bis/Refrigeration+and+Air+Conditioning_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/vux67vzpv992v5h/Refrigeration_and_Air_Conditioning_Marking_Forms.zip

41

Dịch vụ nhà hàng

(Restaurant Service)

http://www.mediafire.com/download/fk4fw5dkr5o8gdy/Restaurant_Service_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/1quzewrqoah44m8/Restaurant_Service_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/qkqtegbioe8c669/Restaurant_Service_Marking_Forms.zip

42

Công nghệ kim loại tấm

(Sheet Metal Technology)

http://www.mediafire.com/download/0wcrba3isnvf16j/Sheet_Metal_Technology_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/u0w9a7w8oonbg73/Sheet_Metal_Technology_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/nww5chac6g3hco9/Sheet+Metal+Technology_Marking_Forms.zip

43

Trang trí cửa hàng kinh doanh

(Visual Merchandising-Window Dressing)

http://www.mediafire.com/download/dybocu1oxoo4ud8/Visual_Merchandising-Window_Dressing_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/cmjajus36110f7w/Visual_Merchandising-Window_Dressing_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/ig1l4j64tw1bb1x/Visual_Merchandising-Window_Dressing_Marking_Forms.zip

44

Ốp lát tường và sàn

(Wall and Floor Tiling)

http://www.mediafire.com/download/75wjeq6m89uwt4p/Wall_and_Floor_Tiling_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/mx7q083uqfmli4p/Wall_and_Floor_Tiling_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/o64vaf6pxczr98w/Wall_and_Floor_Tiling_Marking_Forms.zip

45

Thiết kế trang Web

(Web Design)

http://www.mediafire.com/download/k8ia3a3tvfy6313/Web+Design_actual.part1.rar

http://www.mediafire.com/download/9rd0avu8o11gbac/Web_Design_actual.part2.rar

http://www.mediafire.com/download/itexp7bntmf2zvk/Web_Design_actual.part3.rar

http://www.mediafire.com/download/z5fxzzc5z891keg/Web_Design_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/mr5ei2l12536xyi/Web_Design_Marking_Forms.zip

46

Hàn

(Welding)

http://www.mediafire.com/download/41klj9tmeba7qqj/Welding_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/d3u1rzswuf85kbp/Welding_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/vfp1m5d7h38z9bi/Welding_Marking_Forms.zip

 Phòng Dậy nghề

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1779471
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy