Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Đảng ủy Sở LĐTBXH tổ chức Hội nghị quán triệt NQTW 7 (khóa XI) và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 09/9, Đảng bộ Sở LĐTBXH tổ chức Hội nghị quán triệt  Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Thanh Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Sở và hơn 200 cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong toàn Đảng bộ đã về dự đông đủ.

Đ/c Lưu Văn Bản, Tỉnh ủy Viên, Bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở quán triệt tại Hội nghị

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI được tổ chức từ ngày 2 - 11/5/2013 tại Thủ đô Hà Nội đã thông qua 2 Nghị quyết và 3 kết luận quan trọng, đó là: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công.

  

Đ/c Đào Thanh Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quán triệt một số nội dung

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)     

 

Thực hiện theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về phương pháp, cách thức tổ chức triển khai học tập nghị quyết và căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy Sở LĐTBXH đã quyết định lựa chọn 2 chuyên đề để triển khai, quán triệt sâu sắc tới các cán bộ, đảng viên. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Thanh Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trình bày về Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đồng chí Lưu Văn Bản Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, giám đốc Sở trực tiếp truyền đạt nội dung của Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27/5/2013 một số vấn đề cải cách hành chính tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 Nghị quyết số 21 ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.

 

 

Đ/c Nguyễn Kim Hoàn, UV BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thảo luận tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi các nội dung của Nghị quyết, đặc biệt là một số nội dung liên quan trực tiếp đến ngành Lao động TBXH như: Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27/5/2013 một số vấn đề cải cách hành chính tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 Nghị quyết số 21 ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.

 

 

Đ/c Lê Thị Phương Hoa, ĐUV, Bí thư Chi bộ, giám đốc Trung tâm GTVL thảo luận tại Hội nghị

 

 

           Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Lao động Tiền lương BHXH thảo luận tại Hội nghị

 

 

                              Đ/c Nguyễn Thị Huyên, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng BTXH thảo luận tại Hội nghị

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lưu Văn Bản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở nhấn mạnh: các vấn đề được quán triệt tại hội nghị lần này đều rất quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, nhiều vấn đề đã và đang được thực hiện nhưng kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới cần phải tiếp tục được thực hiện với những nội dung, giải pháp cụ thể. Đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu tiếp thu các nội dung được quán triệt tại hội nghị, tăng cường quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị nhằm đưa nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống.

 

N.H

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1724081
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy