Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Tổ chức thành công Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2015- 2020
 

          Ngày 17/4/2015, Đảng bộ Sở Lao động - TBXH Hải Dương tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 16/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp uỷ tại Đại hội Đảng bộ các cấp; Hướng dẫn số 24-HD/BTC ngày 27/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 11/11/2014 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về tiến hành Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 17/4/2015, Đảng bộ Sở Lao động - TBXH Hải Dương  tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020.

          Tới dự Đại hội về phía Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích,  Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

              

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích,  Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

          Đảng bộ Sở hiện có 261 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, việc triển khai thực hiện Nghị quyết IX của Đảng bộ trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, song cũng không ít khó khăn, thách thức: Tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khủng bố, tranh chấp, xung đột giữa các quốc gia, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí. Trong bối cảnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Lao động – TBXH đã phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương lãnh đạo Đảng bộ vượt qua khó khăn, thách thức qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao góp phần vào thắng lợi của Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV

             

 

Đồng chí Lưu Văn Bản,Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở

 phổ biến một số nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng

      

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận trên tinh thần dân chủ, xây dựng và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đối với các dự thảo Văn kiện trình bày tại Đại hội. Báo cáo tham luận tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đại diện cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở bày tỏ đồng tình và thống nhất cao đối với dự thảo Văn kiện trình bày tại Đại hội, đồng thời các đại biểu cũng đưa ra một số các giải pháp về nâng cao chất  lượng sinh hoạt Chi bộ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ  Sở Lao động - TBXH đạt được trong nhiệm kỳ 2010- 2015. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội tiếp tục nghiên cứu và tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng, trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, chuyên đề của cấp ủy các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; làm tốt công tác cán bộ, xây dựng Đảng viên, coi trọng việc kiểm tra, giám sát; Thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng để các đoàn thể hoạt động theo đúng Điều lệ…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Sở khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII.

 

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1779484
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy