Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Hội nghị triển khai kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội Đảng bộ Sở LĐ – TB & XH lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

  Ngày 24/11/2014, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội Đảng bộ Sở LĐ – TB & XH lần thứ X(nhiệm kỳ 2015-2020). Dự hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh; Lãnh đạo Đảng bộ, Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong cơ quan.

Đ.c Lưu Văn Bản, Bí thử Đảng ủy - Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị

     Phát biểu hội nghị, Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở nhấn mạnh: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước, vì vậy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu và nắm vững nội dung Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ cũng phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới, những điểm cần quan tâm trong Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị.

Các đảng viên tại hội nghị

     Công tác chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cấp ủy trong Đại hội Chi bộ các cấp phải thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo, đảm bảo tính kế thừa, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp như sau: Đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, thời gian Đại hội không quá 01 ngày, hoàn thành trong tháng 3/2015; đối với Đại hội Đảng bộ Sở không quá 02 ngày, hoàn thành trong tháng 5/2015. Các đại biểu dự hội nghị cũng được nghe Đồng chí Lưu Văn Bản - Bí thư Đảng ủy trình bày hướng dẫn quy trình công tác nhân sự cấp uỷ tại Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; điều chỉnh thời gian Đại hội; thành lập các tiểu ban…

Đ/c Lê Văn Tạo - Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị

    Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Lưu Văn Bản - Bí thư Đảng ủy làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm cho ý kiến như việc lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện trình Đại hội, vấn đề bổ sung quy hoạch cán bộ... Đồng chí Bí thư cũng đề nghị các cấp uỷ tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện của Trung ương và Đảng ủy Khối nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong quá trình tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh, biểu dương, giới thiệu các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu Đại hội, biểu dương những cá nhân, gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực và trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn trong năm 2015...

Theo: Văn phòng Sở.

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1779474
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy