Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, Khóa XI
 

Sáng 12/8, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đến toàn thể đảng viên trong Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

          

      

                         Đ/c Đào Thanh Tân, Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị

   Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Đào Thanh Tân; Bí thư Đảng ủy Sở, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Lưu Văn Bản cùng tập thể Đảng viên trong Sở. Hội nghị lần này có sự tham gia của toàn bộ Đảng viên và quần chúng ưu tú của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nhằm học tập, quán triệt Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm tình hình của đơn vị, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, coi trọng chất lượng và hiệu quả của việc học tập Nghị quyết, thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm.

  Tại Hội nghị, đồng chí Đào Thanh Tân, Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng và những ví dụ minh họa sâu sắc của Nghi quyết Trung ương 9, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngoài ra, các nội dung về Chỉ thị và Quy chế bầu cử trong Đảng của Hội nghị Trung ương 9 cũng được triển khai, học tập tới các đảng viên và quần chúng ưu tú của cơ quan. 

   Cũng tại hội nghị, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội long trọng tô chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm  tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Trưởng phòng Người có công của Sở.

       

                    

       

VP

Liên kết website
Lượt truy cập
1779515
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy