Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Chế độ chính sách cho người có công: Vẫn còn vướng mắc

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành năm 2005 đã giải quyết một cách tích cực chế độ cho người có công (NCC). Chỉ riêng chế độ trợ cấp ưu đãi qua 6 năm đã có 4 lần điều chỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, việc thực thi các quy định pháp luật có liên quan trên lĩnh vực này chưa đồng bộ....

Tính đến thời điểm này, cả nước có khoảng trên 8 triệu NCC. Trong đó, có trên 1,1 triệu liệt sỹ; 53.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 600.000 thương binh, khoảng 4 triệu người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và hiện đang còn trên 1,4 triệu NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của nhà nước với nguồn kinh phí lên đến gần 20.000 tỷ đồng.

Để giải quyết tốt vấn đề này, vấn đề đầu tiên đặt ra cho các cơ quan có thẩm quyền là phải khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống các quy định của pháp luật trên lĩnh vực này để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Chỉ tính riêng thời gian từ năm 1994-2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 7 Pháp lệnh điều chỉnh trên lĩnh vực này, hiện nay còn 3 Pháp lệnh còn hiệu lực thi hành, đó là: Pháp lệnh ưu đãi NCC với Cách mạng năm 2005, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2007 và Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó có rất nhiều nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư và văn bản pháp quy khác của Chính phủ và các bộ, ngành hướng dẫn thi hành các pháp lệnh nói trên.

Đi sâu tìm hiểu cũng như quá trình triển khai thực hiện hệ thống văn bản pháp luật trên lĩnh vực này thì thấy vẫn còn rất nhiều nội dung quy định thiếu tính thống nhất, không chặt chẽ và luôn thay đổi. Đơn cử: quy định về thủ tục xác nhận và chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Quyết định 09/2008/QĐ Bộ Y tế, TT 08/2009/TTLB Lao động, TB&XH-Y tế quy định danh mục bệnh tật, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc da cam, điôxin còn nhiều vướng mắc, thiếu cụ thể, rõ ràng và không phù hợp với thực tế, nhiều nội dung có tính cấp thiết chưa được ban hành. Một số quy định về thủ tục, hồ sơ đối với NCC, người hoạt động kháng chiến hiện nay còn quá khắt khe, có nhiều trường hợp không có, hoặc không còn giấy tờ gốc theo quy định tại Thông tư 25/2007/TT-BLĐTB&XH ngày 15-11-2007 đã gây bức xúc cho người dân, đồng thời là nguyên nhân kéo dài thời gian, gây tồn đọng nhiều hồ sơ đến nay vẫn chưa giải quyết được. Thủ tục giám định trong một số trường hợp bị mắc bệnh do nhiễm chất độc hóa học nhưng lại không quy định việc xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, do đó không có căn cứ để xác định mức trợ cấp.

Cũng tại Thông tư 25 nói trên, quy định chế độ ưu đãi với người vừa là thương binh, bệnh binh vừa là người mất sức lao động nhưng lại chỉ được hưởng một chế độ. Đáng chú ý mức trợ cấp cho đối tượng là NCC trong nhiều trường hợp vẫn còn thấp so với thu nhập, chi tiêu bình quân chung của toàn xã hội, do đó cuộc sống của một bộ phận NCC còn gặp nhiều khó khăn. NCC bị bắt tù đày hưởng chế độ một lần theo quy định hiện hành tối đa là 2,5 triệu đồng/người có thời gian bị tù đày từ 10 năm trở lên, số tiền trợ cấp này giảm theo hệ số năm bị bắt tù đày, mức thấp nhất là 500.000 đồng. Ngoài ra, người bị bắt tù đày không còn được hưởng một chế độ nào khác (kể cả người người bị bắt tù đày hiện nay không có một chế độ nào như hưu trí, thương binh, bệnh binh, mất sức...) đây thực sự là một bất hợp lý, nhất là trong trường hợp họ không có một chế độ, thu nhập nào khác mà bị ốm đau, bệnh tật. Người có công giúp đỡ cách mạng được trợ cấp hàng tháng với mức 453.000 đồng/tháng là quá thấp so với mức lương tối thiểu và dưới mức chuẩn nghèo mới. Nếu những người này không có thu nhập nào khác thì quả thật hết sức khó khăn, nhất là trong tình hình giá cả leo thang và có nhiều biến động như hiện nay. Người hoạt động kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần 120.000 đồng/năm tham gia hoạt động kháng chiến (theo Nghị định 35/NĐ-CP ngày 06/4/2010) cũng là quá thấp, không phù hợp.

Ưu đãi trợ cấp hàng tháng (thường xuyên) được chú trọng, song những ưu đãi ngoài trợ cấp còn bị xem nhẹ. Ngoài trợ cấp, NCC còn được hưởng các chế độ ưu đãi về KT-XH khác như nhà ở, đất đai, thuế, vốn tín dụng, giáo dục đào tạo, dạy nghề, việc làm, y tế... Song việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định này còn chậm, chưa rõ ràng, thiếu cụ thể, bế tắc ở cơ sở...

Theo daidoanket.vn

Liên kết website
Lượt truy cập
1520084
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy