Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

  Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 14/7/2014 truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

                                   

  Theo đó, Ban Chỉ đạo hoan nghênh và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc của các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn thấp, còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm hơn nữa của các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như các cơ quan liên quan trong thời gian tới.
Để thực hiện có kết quả Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, theo kế hoạch đề ra (Đề án 150), Phó Thủ tướng yêu cầu:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong tháng 10/2014; tổ chức tập huấn cho các địa phương và các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm vi cả nước trong quý IV năm 2014; đồng thời, hoàn thành điều tra, thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ thí điểm tại 05 tỉnh (Hậu Giang, Ninh Thuận, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hà Giang) trong quý III năm 2014; Trao kết quả giám định danh tính liệt sĩ đến thân nhân liệt sĩ.
  Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương điều chuyển kinh phí từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang để thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp các cơ sở giám định cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn các nội dung chi đặc thù thực hiện Đề án 150 trong quý III năm 2014.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận kinh phí (47 tỷ đồng/cơ sở) và khẩn trương chỉ đạo việc đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen với mục tiêu đạt 4.000 mẫu/năm.
  Bên cạnh đó, 3 cơ sở giám định gen đẩy nhanh tiến độ phân tích ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã có một phần thông tin theo yêu cầu của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Bình Thuận trong quý III năm 2014.
Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền; nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những thông tin khắc phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tổ chức thành viên, nhân dân và cộng đồng tích cực tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.
Về việc tăng đầu tư các cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ, qua thực tiễn thời gian qua, để đạt mục tiêu xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định gen (10.000 đến năm 2015, 70.000 đến năm 2020) cần đầu tư nhiều cơ sở được trang bị đồng bộ và đội ngũ nhân lực hơn so với dự kiến. Do nguồn lực hạn chế, trước mắt Văn phòng Chính phủ báo cáo giải trình theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tăng mức đầu tư để hoàn thiện 02 cơ sở tại Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (riêng cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng do chưa có địa điểm)./.

Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1779431
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy