Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Hội nghị triển khai tập huấn hướng dẫn tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015
 

 Từ ngày 24/6/2014 đến ngày 01/7/2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức, triển khai các lớp tập huấn hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến việc tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại 12 huyện, thị xã, thành phố.

    Chương trình triển khai lần này sẽ đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tập trung vào 7 đối tượng chính: liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến.

    Chương trình sẽ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tổ chức rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giải quyết chính sách đối với người có công sau khi rà soát; đánh giá kết quả và thực hiện công tác thi đua khen thưởng...

 

Dưới đây là lịch tập huấn cụ thể :

 

Thời gian

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 3

(Ngày 24/6/2014)

Huyện Nam Sách

Thị xã Chí Linh

Thứ 4

(Ngày 25/6/2014)

Huyện Cẩm Giàng

Huyện Bình Giang

Thứ 5

(Ngày 26/6/2014)

Huyện Ninh Giang

Huyện Thanh Miện

Thứ 6

(Ngày 27/6/2014)

Huyện Kim Thành

Huyện Kinh Môn

Thứ 2

(Ngày 30/6/2014)

Thành phố Hải Dương

Huyện Gia Lộc

Thứ 3

(Ngày 01/7/2014)

Huyện Tứ Kỳ

Huyện Thanh Hà

 1 số hình ảnh của chương trình tập huấn :

 :

 

VP. 

Liên kết website
Lượt truy cập
1779476
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy