Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
[Quyết Định] phê duyệt kinh phí thăm hỏi, tặng qà nhân dịp Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2014

Ngày 07/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 1705/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2014 cụ thể như sau:

Tặng quà cho gia đình liệt sỹ, người có công với Cách mạng

Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, tặng cho những đối tượng sau:Gia đình liệt sỹ; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Người có công và gia đình có công giúp đỡ cách mạng; bệnh binh; người tham gia hoạt động kháng chiến va con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH; Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Thăm và tặng quà 36 gia đình chính sách tiêu biểu

Mỗi huyện 03 gia đình, mỗi gia đình một suất quà trị giá 1.200.000 đồng.

Tặng quà các đơn vị nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh

    - Khu điề dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh

    - Khu điều dưỡng thương bệnh binh Lạng Giang, Bắc Giang

    - Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Hải Dương

    - Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh

     - Tặng quà cho 13 thương binh, bệnh binh quê ở tỉnh Hải Dương đang điều dưỡng ở các khu điều dưỡng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 27 thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ ở Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Hải Dương

P.NCC

Liên kết website
Lượt truy cập
1779479
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy