Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa chủ trì họp Ban chỉ đạo Dự án "Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam"

Ngày 17/9/2013, tại trụ sở Bộ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tổ chức họp Ban chỉ đạo Dự án hợp tác về “Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam” do chính phủ Tây Ban Nha tài trợ. Tham dự có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa - Trưởng ban chỉ đạo Dự án, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Lê Kin Dung- Thư ký thường trực ban chỉ đạo Dự án và bà Ana de Mendoza, Giám đốc chương trình dự án AECID cùng một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

 

Tại buổi họp, các thành viên Ban chỉ đạo Dự án đến từ các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch và Tài chính, Tổng cục dạy nghề, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ bảo hiểm xã hội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Vụ Bình đằng giới và đại diện Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch đầu tư đã báo cáo kết quả thực hiện các hợp phần của Dự án trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại và thách thức trong việc thực hiện các cam kết song phương với các đối tác quốc tế về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong xu hướng toàn cầu hóa hội nhập quốc tế và dự kiến các hoạt động sẽ triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, Dự án "Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và Chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2012-2015" sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược Thúc đẩy nâng cao năng lực về bình đẳng giới và việc làm bền vững trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lao động và dạy nghề.

Dự án “Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha tài trợ 1,79 triệu euro, được thực hiện trong 3 năm từ 2012-2015 với mục tiêu thúc đẩy việc xây dựng và triển khai các dịch vụ, chính sách và pháp luật nhạy cảm giới trong các lĩnh vực lao động, dịch vụ xã hội, bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề và kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương nhất, thông qua bốn chiến lược chính:

• Xây dựng và triển khai các dịch vụ, chính sách và pháp luật nhạy cảm giới trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, dạy nghề, và kiểm định chất lượng dạy nghề.

• Thúc đẩy nâng cao năng lực về bình đẳng giới và việc làm bền vững trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lao động và dạy nghề.

• Nghiên cứu về bình đẳng giới trong các chính sách và pháp luật về việc làm bền vững.

• Hợp tác ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế để thực hiện các cam kết quốc tế về việc làm bền vững và bình đẳng giới.

nguồn: Bộ Lao động TB và XH

Liên kết website
Lượt truy cập
1724105
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy