Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3990/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Thời gian thực hiện tháng hành động từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018, với chủ đề: "Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em".

Theo đó,  nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; làm rõ trách nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đồng bộ ở các cấp, các ngành và sử dụng bộ nhận diện của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới để tạo hiệu ứng về truyền thông trong toàn xã hội.

Cụ thể: Tất cả các Sở, ngành, đoàn thể thành phố treo khẩu hiệu, thông điệp truyền thông Tháng hành động tại trụ sở cơ quan. Ủy ban nhân dân các  huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn treo khẩu hiệu, thông điệp truyền thông Tháng hành động tại trụ sở cơ quan và treo băng rôn, phướn, áp phích tuyên truyền chủ đề, thông điệp Tháng hành động tại các trục đường chính tại địa phương.

Đài Truyền hình - Phát thanh  tỉnh tất cả Đài truyền thanh các cấp bố trí thời lượng hợp lý để tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; chủ đề, thông điệp, nguồn gốc trong Tháng hành động năm 2018.

100% nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán được phát hiện được hỗ trợ dưới nhiều hình thức. 100% các vụ bạo lực, xâm hại, mua bán người được phát hiện được xử lý kịp thời.

Nội dung Kế hoạch: TẢI VỀ

Liên kết website
Lượt truy cập
1779463
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy