Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
An sinh xã hội cho lao động nữ

 

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng: hiện nay, mặc dù có nhiều cam kết đưa ra nhằm tăng cường an sinh xã hội, song các vấn đề liên quan tới việc làm cho nhóm yếu thế, đặc biệt cho lao động nữ vẫn đang là vấn đề nổi cộm tại các nước ASEAN. Tỷ lệ lao động nữ tham gia vào lực lượng lao động trong ASEAN hiện thấp hơn nam giới và lao động nữ thường bị trả lương thấp hơn so với lao động nam. Ngoài ra, họ phải đối mặt với nhiều rào cản hơn khi tham gia lực lượng lao động so với nam giới như: nghỉ để sinh con và chăm sóc con nhỏ hoặc tham gia vào công việc gia đình mà không có thù lao... khiến cho lao động nữ gặp khó khăn trong việc hưởng các chế độ an sinh xã hội. Ngoài ra, quá trình di cư cũng làm cho lao động nữ gặp khó khăn trong việc hưởng bảo hiểm xã hội.
 

Nhận định về thực tế này ở Việt Nam, ông Erwin Schweisshelm Trưởng đại diện Viện FES, tổ chức phi chính phủ của Đức tại Việt Nam cho rằng, các chính sách quy định về người lao động ở Việt Nam cũng đã thực hiện rất tốt nhưng còn phải cải thiện hơn nữa như: các quy định về người lao động có hợp đồng lao động trên 3 tháng được các chế độ chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bởi điều đó liên quan đến bảo hiểm hưu trí. Việt Nam vẫn còn thiếu lực lượng giám sát việc thực hiện các chính sách này để làm sao có thể thực hiện tốt chính sách về người lao động, nhất là lao động nữ. Bởi không phải tất cả các nơi, các doanh nghiệp đều đóng bảo hiểm cho người lao động nhất là cho lao động di cư.
Đối với chế độ thai sản cho lao động nữ, các đại biểu cho rằng: Chính phủ các nước trong khu vực ASEAN
cần quan tâm đến những lao động nữ ở nông thôn, lao động phi chính thức bởi họ rất cần biết đến những thông tin về chế độ thai sản hoặc các chính sách khác. Họ cần được hưởng chế độ chính sách giống những lao động ở khu vực chính thức./.
Theo VOV
Liên kết website
Lượt truy cập
1724020
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy