Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Kế hoạch triển khai Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hải Dương

Ngày 11/01/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chương trình bảo về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hải Dương.

Nội dung cụ thể: tải về tại đây

Liên kết website
Lượt truy cập
1779475
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy