Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Hội nghị công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
     

Hải Dương phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 2,5% vào năm 2015 và xuống 2% vào năm 2020...

                                   

Quang cảnh Hội nghị quán  triệt, triển khai thực hiện  Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 3-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới " 

  Ông Nguyễn Văn Thông Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 20-CT/TW  

và Kế hoạch 86-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hải Dương phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 2,5% vào năm 2015 và xuống 2% vào năm 2020; tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để tái hòa nhập cộng đồng lên 80% vào năm 2015 và lên 98% vào năm 2020.

                                                      

                                                           Ông Phạm Vĩnh Long – Phó Giám đốc Sở Lao động TBXH triển khai

                                               Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị

   Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, 100% số trạm y tế cấp xã có y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 12,5%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 18%. Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 3,5%. Phấn đấu đến năm 2020, 80% số trường học các cấp đạt tiêu chuẩn quốc gia; tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em đạt 100%...

Thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh ta đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động xã hội để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Các ngành chức năng nghiên cứu đề xuất các chính sách phúc lợi cho trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình dịch vụ xã hội phù hợp, thiết thực dành cho trẻ em, các mô hình hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp, gia đình, cộng đồng, người dân và trẻ em được khuyến khích tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch cho trẻ em... 

                                                    

                                        Ông Lưu Văn Bản, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động TBXH kết luận Hội nghị

   Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Bộ Chính trị xuống cấp huyện, cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30-1-2014.

VP

Liên kết website
Lượt truy cập
1724089
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy