Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Công tác bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 năm 2012

Tháng 4 năm 2012 Trung tâm Giới thiệu việc làm đã tiếp nhận 740 lao động đến dăng ký hưởng BHTN, và có 594 lao động nộp hồ sơ hưởng BHTN; 505 lao động có quyết định hưởng BHTN háng tháng, trong đó Nam là 153 người chiếm 30,3 % và Nữ là 352 người chiếm 69,7 %.
Số lao động có quyết định hưởng trợ cấp TN hàng tháng dưới 24 tuổi: 146 người chiếm 29,1 %, số lao động có tuổi từ 25-40: 332 người chiếm 65,7 % và số lao động 40 tuổi trở lên: 26 người chiếm 17,2 %.

Cũng trong tháng 4 năm 2012 lao động chuyển hưởng đi các địa phương khác 71, trong đó có 68 người chuyển hưởng trước khi nộp hồ sơ và 03 người chuyển hưởng sau khi có quyết định; số lao động chuyển hưởng BHTN từ các địa phương khác về là 122 người;  121 người chấm dứt hưởng BHTN do hết thời gian hưởng, có 09 lao động bị tạm dừng hưởng (không đến nhận quyết định trợ cấp thất nghiệp và thông báo tìm việc làm)  và có 25 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần;

Trong đó có 515 lao động được tư vấn và giới thiệu việc làm.

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp tháng 4 năm 2012: 2.695.164.108đồng.

Theo gioithieuvieclam.vn

Liên kết website
Lượt truy cập
1726971
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy