Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Chấm dứt hợp đồng lao động trái luật cũng được bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).


Lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, trước đây, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), người lao động phải có xác nhận của người sử dụng lao động rằng việc đơn phương này là đúng luật thì mới được hưởng BHTN. Tuy nhiên, từ ngày 15-1-2013, người lao động chỉ cần có xác nhận của người sử dụng lao động về việc có sự đơn phương chấm dứt HĐLĐ để hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN đối với trường hợp này.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp văn bản xác nhận này cho người lao động để họ thực hiện thủ tục hưởng BHTN.

Cũng từ thời điểm trên, thời hạn để đăng ký thất nghiệp sẽ được kéo dài thành 3 tháng kể từ ngày mất việc hoặc chấm dứt HĐLĐ (trước đây thời hạn này chỉ là 7 ngày).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2013.

Liên kết website
Lượt truy cập
1741463
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy