Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2019

​Ngày 20/3/2019, Sở lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 1367/KH-SLĐTBXH về việc tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh Hải Dương năm 2019. Thời gian: Ngày 10/4/2019, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương (đường An Định, Thành phố Hải Dương) KẾ HOẠCH 1367.pdf

Liên kết website
Lượt truy cập
1779427
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy