Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Tích cực triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Chiều 17/7, Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội(BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp triển khai trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến ngày 30/6/2019, toàn tỉnh có 351.160 người tham gia BHXH, 311.732 người tham gia BHTN, số người tham gia BHYT là 1.610.744 người, chiến khoảng 89% dân số của tỉnh. Số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT đều tăng, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện có mức tăng cao so với những năm trước.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị Ban Chỉ đạo sớm kiện toàn danh sách thành viên cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng ngành phụ trách. Các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực phối hợp, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người dân về quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. 

Các ngành BHXH, Thuế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu để triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về BHXH, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận BHXH, BHTN, BHYT. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công tác đóng nộp BHXH, BHTN, BHYT, xử lý nghiêm  các tổ chức cá nhân, cố tình vi phạm...

Liên kết website
Lượt truy cập
1779477
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy