Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
12/03/2020 03:27:26

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới:
- văn bản của Tỉnh ủy: TẢI VỀ
- Văn bản của Sở: TẢI VỀ
Các tin mới hơn
Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quý hưu trí và tử tuất đối với người sử dung lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19(03/04/2020)
THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19(01/04/2020)
Phòng ngừa sự lây lan tại Bộ phận Một cửa các cấp(31/03/2020)
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP(30/03/2020)
Thực hiện việc cách ly người lao động nước ngoài nghi nhiễm bệnh Covid-19(30/03/2020)
Các tin cũ hơn
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19(11/03/2020)
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (07/03/2020)
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trực thuộc(04/03/2020)
TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ECOVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG(03/03/2020)
Rà soát, thống kê, cập nhật thông tin liên quan đến lao động nước ngoài(02/03/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website