Lịch làm việc
Lịch công tác Lãnh đạo Sở 09.3.2020 đến 13.3.2020
18/12/2019 12:00:00

Thứ, ngày

Đ/c Vũ Hồng Khiêm

Giám đốc

Đ/c Bùi Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Đ/c Ngô Thị Thanh Hòa

Phó Giám đốc

Đ/c Bùi Quốc Trình

Phó Giám đốc

Thứ 2

(Ngày 09/3/2020)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

14h: Dự làm việc với Đoàn giám sát BTV Tỉnh ủy

14h: Dự làm việc với Đoàn giám sát BTV Tỉnh ủy

14h: Dự làm việc với Đoàn giám sát BTV Tỉnh ủy

14h: Dự làm việc với Đoàn giám sát BTV Tỉnh ủy

Thứ 3

(Ngày 10/3/2020)

Sáng

8h30: Công bố Quyết định thanh tra tại CTCP Tân Phú Xuân (Kinh Môn)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với Huyện ủy Nam Sách v/v tham gia vào báo cáo chính trị huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp với BQL các KCN tại Sở

Họp BCĐ Đề án 61 tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(Ngày 11/3/2020)

Sáng

    Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14h: Dự hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và sơ kết 1 năm hoạt động TTPVHCC tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(Ngày 12/3/2020)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại Cơ sở CNMT

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(Ngày 13/3/2020)

Sáng

Dự Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm

Dự Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm

Dự Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm

Dự Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự Đại hội Chi bộ

Trung tâm BTXH

Dự Đại hội Chi bộ

Trung tâm BTXH

Làm việc tại cơ quan

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 16/12 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 12/2019(17/12/2019)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 09/12 ĐẾN NGÀY 13/12/2019(10/12/2019)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 11/11 ĐẾN NGÀY 15/11/2019(12/11/2019)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN NGÀY 01/11/2019(29/10/2019)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN 26/10/2019(22/10/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website