Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020
31/05/2017 12:00:00

Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020), UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 29/3/20-17 về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020.

Nội dung Kế hoạch tại đây

Các tin mới hơn
Gặp mặt doanh nghiệp vì trẻ em tiêu biểu và biểu dương những người yêu trẻ em năm 2019(15/12/2019)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi(11/09/2019)
Trẻ em ở nông thôn: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn(21/07/2019)
Chương trình “Cặp lá yêu thương” đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương(01/07/2019)
Kế hoạch số 2482/KH-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em(23/08/2017)
Các tin cũ hơn
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020(28/11/2016)
Vì cuộc sống an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em(07/07/2016)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020(13/04/2016)
Kế hoạch triển khai Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hải Dương(13/04/2016)
Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020(12/04/2016)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website