Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ECOVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG
03/03/2020 03:13:46

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ECOVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG. TẢI VỀ
Các tin mới hơn
Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quý hưu trí và tử tuất đối với người sử dung lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19(03/04/2020)
THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19(01/04/2020)
Phòng ngừa sự lây lan tại Bộ phận Một cửa các cấp(31/03/2020)
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP(30/03/2020)
Thực hiện việc cách ly người lao động nước ngoài nghi nhiễm bệnh Covid-19(30/03/2020)
Các tin cũ hơn
Rà soát, thống kê, cập nhật thông tin liên quan đến lao động nước ngoài(02/03/2020)
GIẤY MỜI TẬP HUẤN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19(02/03/2020)
GIẤY MỜI TẬP HUẤN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19(02/03/2020)
Tập huấn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kình doanh có sử dung người lao động là người nước ngoài(02/03/2020)
Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh(02/03/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website