Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức ngành
Kinh tế - Xã hội
Các chính sách
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Hội nghị tập huấn Pháp luật Lao động 
 

Ngày 14/5/2013, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn về pháp luật Lao động cho đại diện người sử dụng lao động của hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại buổi tập huấn các doanh nghiệp đã được nghe giới thiệu các quy định mới của Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 thay thế Bộ luật Lao động năm 1994  và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 về hợp đồng lao động; tiền lương; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; BHXH; giải quyết tranh chấp lao động; về học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; về việc làm, ATVSLĐ, quản lý lao động là người nước ngoài, BHTN; về thẩm quyền thanh tra lao động và hướng dẫn về khai báo điều tra Tai nạn lao động.

Quang cảnh Hội nghị tại nhà văn Hóa Trung tâm tỉnh

Tại buổi tập huấn các doanh nghiệp còn được trao đổi thảo luận và được giải đáp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Pháp Luật Lao động tại Doanh nghiệp làm cho buổi tập huấn sôi nổi và đạt hiệu quả cao.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Văn Bản, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, sau buổi tập huấn yêu cầu các doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trong Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 thay thế Bộ luật Lao động năm 1994 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

TÀI LIỆU LIỆU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG TẢI Ở ĐÂY:

- TAI LIEU TAP HUAN PHAP LUAT LAO DONG.zip

- TÀI LIỆU THANH TRA LAO ĐỘNG.doc

- Bài giảng trình chiếu: Presentation1.ppt

Liên kết website
Lượt truy cập
783496
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức ngành
Kinh tế - Xã hội
Các chính sách
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy