TIN NỔI BẬT
 
Loại văn bản:
Từ khóa:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
02/KH-SLĐTBXH 02/01/2020 Kế hoạch ứng dung Công nghệ thông tin năm 2020 Tải file Tải về
8229 31/12/2019 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 Tải file Tải về
7070/SLĐTBXH-VP 25/12/2019 hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Tải file Tải về
7011/HD-SLĐTBXH 21/11/2019 HD đánh giá, phân loại CBCCVC 2019 Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
5914/BC-SLĐTBXH 02/10/2019 BC kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Tải file Tải về;
5720/KH-LĐTBXH 20/09/2019 Triển khai, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - TBXH thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Tải file Tải về
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website